Bispegods i Lille herred

Bispegods

Kirker i herredet

Fadeburet

Hjortholm len

 

Hovedgårde: Sengeløse, Rårup

Godset i Lille herred er lagt under bispelenet Rårup, der igen er underlagt fadeburet i Roskilde. Her er det gods oplistet, som fremgår af jordebøgerne. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit H "Lille herritt". Her er der nævnt en smule gods, som ikke er omtalt i jordebøgerne

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Høje Tåstrup

                             

Valby

                  

2

En ukendt Mand Basse pantsætter 1350 godset her til Jacob Basse for 3 mark purt sølv.

Brev H.3
2

2 kannikker i Roskilde, Jacob Henningsen og Hans Jacobsen, gav bisp Niels deres præbenders gårde i forlening 1385. Det er noget, man ellers ikke hører om, at fattige kannikker giver deres rige bisp et len. Men det kunne være, bispen havde lånt dem penge. 

Brev H.4
2

Ridderen Anders Olufsen af Tystofte skøder bisp Peder godset 1399. Handelen omfattede også 2 gårde i Tune.

Brev D.6
1

Bent Unger har 1399 skødet sit gods her, i Brøndbyøster og  Hvidovre til bisp Peder. 

                                                                                                                                                            

Brev L.9 

                         

Tåstrup 2

Ridderen Jens Bondesøn Due giver en vis Sorte Claus alle rettigheder til sit gods 1399.

Brev H.1
Tiende

Kantor i Roskilde Hans Luckesen forlenes 1514 med tienderne af kirkerne i Høje Tåstrup og Ishøj

Brev H.2
Ishøj Ishøj Tiende

I brevene er der i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin" brev 9 en henvisning til det store sildefiskeri i Øresund. Der står nemlig, at bispen har ret til at opkræve told hos fiskerne i området mellem København og Køge (altså Køge Bugt) af de sild, de fanger.