Bispegods i Smørum herred

Fadeburet

Hjortholm len

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Vridsløselille

Lille herred og Smørum herred lægges sammen 1577

Fadeburet under bispegården i Roskilde havde gods sydligt i Smørum herred. Nordligt hørte kirkerne og deres tiender under Hjortholm. Rårup len i Lille herrred hørte til tider under Roskilde, til tider var det selvstændigt. Det samme gjaldt Ballerup, som af og til hørte til Hjortholm. Det samme gjaldt også det ellers ukendte len Jonstrupgård i Værløse sogn.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit L "Smörum herritt". Her er der nævnt noget gods, som ikke er omtalt i jordebøgerne

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum

                   

Ballerup
Skovlunde 4

Kong Oluf afsiger 1377 dom om, at 1 bol tilhører Ebbe Jacobsen. Samme gods skøder Ebbe Nielsen af Redinge til kannik i Roskilde Peder Lunge 1389.

Brev L.2, 8
Brøndbyøster

                         

Brøndbyøster

                           

1

Mads Skrædder skøder 1399 bisp Peder al sit gods i her samt gods i Hvidovre.

Brev L.3   
1

Bent Unger har 1399 skødet sit gods her, i  Hvidovre og Valby til bisp Peder. 

                                                                                                                                                    

Brev L.9 
1 Johannes Nielsen Smeck af Ballerup og Jens Olufsen, søn af Oluf Ebbesen arver 1388 gårdene her  samt gods i HvidovreBuddinge, Torderup, KettingeHerstedøster og Herstedvester Alt dette gods skøder Mikkel Smeck til bisp Peder 1399. Brev L.4, 5

               

Glostrup Glostrup 1
Herstedvester Risby 1 Skelmer Poulsen pantsætter 1314 godset til en borger i Roskilde, som siden sælger pantet til bispen. Brev L.6  

I brevene er der i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin" brev 9 en henvisning til det store sildefiskeri i Øresund. Der står nemlig, at bispen har ret til at opkræve told hos fiskerne i området mellem København og Køge (altså Køge Bugt) af de sild, de fanger. 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Smørum Herstedøster Bispens Hjortholm len
Herstedvester
Brøndbyøster
Brøndbyvester
Hvidovre
Avedøre
Glostrup
Vallensbæk
Måløv Fadeburet i Roskilde
Smørum
Ledøje
Ballerup Bispens Ballerup len