Fadebursgods i Smørum herred

Fadeburet

Bistrup

Smørum herred

Bispegods

Gods i herredet

Hovedgårde: Avedøre

                                                      

Under Roskilde bispestols fadebur (bispegårdens drift) hørte godset i den nærmeste omegn af Roskilde. Derfor falder en del af bispegodset i Smørum Herred direkte under fadeburet eller Bistrup len. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit L "Smörum herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Hvidovre

                               

Bistrup

                   

Hvidovre

                           

1 Mads Skrædder skøder 1399 bisp Peder al sit gods i Offre Ydre (Hvidovre) samt gods i Brøndbyøster. Brev L.3   
5 Johannes Nielsen Smeck af Ballerup og Jens Olufsen, søn af Oluf Ebbesen arver 1388 gårdene her samt gods i Brøndbyøster, Buddinge, Torderup, KettingeHerstedøster og Herstedvester Alt dette gods skøder Mikkel Smeck til bisp Peder 1399. Brev L.4, 5
2

Bent Unger har 1399 skødet sit gods her, i Brøndbyøster og Valby til bisp Peder. 

                                                                                                                                                      

Brev L.9 
Rødovre 3    -  
Avedøre 1=12 Hovedgård på 3 bol
Brøndbyvester Brøndbyvester 1    -