Bispegods i Lynge herred

Borge i området: Hjortholm

Hjortholm (borgen)

Hjortholm len

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Hjortholm, Ebbekøb, Bistrup, Farum, Avderød

                                                         

Roskilde bispestol ejede et af sine største samlede godsområder, Hjortholm len omkring borgen Hjortholm ved Furesøen, på grænsen mellem Lynge og Fleskum/Støvnæs/Sokkelund herred. I Nordsjælland var det ellers klostrene Æbelholt, Esrum og Knardrup, der var de store jordbesiddere. Foruden Hjortholm ejede bispesædet andet gods i herredet:

 

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på denne oversigt for sig selv: 

Sogn Byer Gårde Noter
Blovstrød Kettinge 6 Johannes Nielsen Smeck af Ballerup og Jens Olufsen af Ledøje, søn af Oluf Ebbesen arver gårdene her samt gods i HvidovreBrøndbyøster, Buddinge, TorderupGlostrup, Herstedøster og Herstedvester Mikkel Nielsen Smeck skøder sit gods til Jacob Bruun 1399. 1400 pantsætter Jens Olufsen sin del af godset til Åge Ravn. Johannes af Hillerødsholm, som må være kommet i besiddelse af det hele,  skøder 1407 alt godset til bisp Peder Brev L.4, M.6, 11
Luserød 2 Kannik i Roskilde Henrik Jensen af Ledøje skøder sit gods i Hogendrup ved Luserød til bisp Peder 1396. Brev O.44
Grønholt Grønholt 2 Niels Absalonsen pantsætter 1337 sit gods til bispen.  Brev M.4
Lønholt 2 Jens Gløck skøder godset til Jens Henningsen 1357. Sidstnævnte sælger det siden til bispen.  Brev P.7
Birkerød Ebberød 2 Skov. Godset er erhvervet af bisp Peder i mageskifte 1400 med ærkedegn Peder Lykke, som fik gods i Roskilde. Peder afgav også gods i Avderød. Brev M.5 
Skerød 1 Vikar i Roskilde Johannes Thorsen sælger bisp Niels sit gods 1437. Brev M.15 
Lillerød Lerholt 1 Mageskifte 1507 mellem bisp Johan og kong Hans. Kongen fik gårde i Gentofte, bispen gods i Sømme og her. Brev T.14 
Tikøb Nyrup 3 Bisp Peder er af abbeden i Esrum forlenet med dette gods 1399. Godset vender tilbage til klostret ved bispens død.

                                                                                                                                                                                                     

Brev Æ.2 

               

Rørtang 4
Flynderup 4
Asminderød Toelt 3
Langerød 1
Holgestrup 2

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Lynge Udløse Fadeburet i Roskilde
Helsingør
Græsted Bispens Toldrup len
Slangerup
Vester Sigerslev
Gørløse Bispens Avderød len
Blovstrød
Karlebo
Grønholt
Asminderød
Tikøb Bispens Bistrup len
Lystrup Ebelholt kloster
Lynge Bispens Farum len
Uggeløse
Farum
Lillerød
Herlev Bispens Hjortholm len
Søllerød
Birkerød