Hjortholm
Bispeborge

 

Hjortholm (lenet)

Farvefoto

                                                             

 

Hjortholms rester i dag. 

Hjortholm blev anlagt af Roskildebispen formentlig omkring eller lige efter midten af 1200-årene og forblev i bispestolens eje indtil Grevens Fejde. 

Peder Godske (Bielke) til Lidemark var bispens sidste høvedsmand på Hjortholm under Grevens Fejde. Christoffer af Oldenburg angreb borgen 1534, og den blev tappert forsvaret. Det endte med en belejring, og borgen gav først op 1/5 1535, da tårn, vægtergang og den ene side af slotsmuren var brudt sammen. 

Borgen blev ikke genopbygget efter reformationen.