Hjortholm
Sot/hvid foto

Voldgraven

Borgbanken

                                                  

 

Hjortholms rester i dag. Forrest ligger voldgraven, dernæst borgområdet med borgbanken og bagved ligger Furesøen. På billedet nedenunder ses også vejen ned til borgen.