Bistrup len i Lynge herred

Borge i området:

Hjortholm len

Lynge herred

Bispegods

 

Hovedgård: Bistrup

                                                     

Under Roskilde bispestol hørte Bistrup i den nordlige ende af Lynge herred. Om den hørte under Hjortholm len er tvivlsomt, men flere kilder taler om det. Der er dog mest sandsynligt tale om Bistrup i Birkerød sogn, som vitterligt lå under Hjortholm. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Tikøb

                   

Bistrup

                      

  Bistrup 1= 8 2 bol. Helsingør

                       

Bistrup 6  -
Horserød 1 5 husmænd, der arbejdede i skovene.
Tikøb

                        

2

               

 -                                                                                                                                                               Tikøb