Hjortholm len i Lynge herred

Borge i området: Hjortholm

Hjortholm (borgen)

Hjortholm len

Lynge herred

Bispegods

Gods i herredet

Hovedgårde: Hjortholm

                                                              

Under Roskilde bispestols store len Hjortholm hørte meget gods i den sydlige del af Lynge herred. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Søllerød

                     

Hjortholm

                        

Virum 1 - -

Søllerød

                     

Søllerød 1 Ørvad mølle. - -
Tange 5 Langbjerg mølle - -
Ubberød 12 Brændemølle -

              

Tordrup

                       

1 Johannes Nielsen Smeck af Ballerup og Jens Olufsen af Ledøje, søn af Oluf Ebbesen arver 1388  gårdene her samt gods i HvidovreBrøndbyøster, BuddingeKettinge, Glostrup, Herstedøster og Herstedvester.  Alt dette gods skøder Mikkel Smeck til bisp Peder 1399.  Brev L.4, 5
1 1399 skøder Jens Olufsen  af Ledøje sin del af Tordrup til bisp Peder Brev M.1
1

               

Peder Symble skødede 1388 sit gods til slægtningen Jens Svendsen af Tyelse. Nickel Rochenberg af Frenderup på Møn gør det samme 1393. Jens skøder bisp Niels dette gods 1393.

                                                                                                                                 

Brev M.3, 10, 7
Holte 4 Lynge mølle - -
Trørød 4 Desuden 5 husmænd -
Nærum 5 Brede mølle -
Birkerød Birkerød 2 - - Birkerød
Kajerød 6 - -
Ravnsnæs 1 - -
Høsterkøb 3 - -
Sandbjerg 3 - -
Rude 2 - -