Lynge herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Lynge herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet  

 

 

 

 

 

Bispegods

Bispens Hjortholm len
Skt. Agatha alter i Roskilde Domkirke
Skt. Erasmus alter i Roskilde Domkirke
Skt. Nicolaii alter i Roskilde Domkirke
Skt. Vilhelms alter i Roskilde Domkirke
Clara Kloster, Roskilde
Æbelholt Kloster
Esrum Kloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde