Hven

Lynge herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Tyge Brahe opførte Uranienborg ca. 1580.  

 

ccccccccccccccccccccc                             

Hven 

-1576 Øen Hven var krongods. Oprindelig hørte øen til Sjælland, Birkerød Sogn under Kronborg Len.
1576-1654  Øen bliver et selvstændigt smålen. 1576-1602  Lenet blev nok selvstændigt, fordi man ville give Tyge Brahe et sted, hvor han kunne forske. Han fik lenet frit på livstid. Og opførte Uranienborg og Stjerneborg.
1602-1616 Da Brahe kom på kant med kongemagten og emigrerede til Prag blev Cort (Korfitz) von Barleben til Skøtterup lensmand. Han var fra Magdeburg og havde øen på afgift.
1616-1640 Karen Andersdatter, Christian IV's frille har lenet frit.
1642-1654 Christian IV's frillesøn Hans Ulrik Gyldenløve til Vindinge har lenet frit, så længe han også har Kronborg. Enken Regitze Grubbe beholder lenet frit, da han dør 1645 (så længe hun er enke). 1654 afstår hun lenet mod en årlig pension på 1000 daler.
1654-1658  Herefter blev smålenet nedlagt og øen blev forenet med Hørsholm (som oprindeligt også selv hørte til Birkerød sogn). 1658 blev Hven afstået til Sverige skønt den altid havde været en del af Sjælland!

Uranienborg er et af Tycho Brahes observatorier på Hven, opført omkring 1580. Huset var Brahes bolig, men han kunne godt arbejde med nogle af sine instrumenter i huset. Mere præcise målinger måtte han foretage på Stjerneborg. Bygningen (herunder og øverst), der er stærkt inspireret af hollandsk arkitektur, er i store træk en kopi af villaen Rotonda tegnet af Palladio og beliggende ved Vicenza. Uraniborg blev revet ned i løbet af 1600-tallet, og i dag er der kun en markering af, hvor det har ligget. Ved Uraniborg ligger i dag Tycho Brahe Haven, en delvis rekonstrueret renæssancehave fra 1500-tallet. Forbilledet er den næsten datidige  tegning her til venstre.

Biledet til højre viser Uranienborg, men er et maleri af Heinrich Hansen fra 1890. Forbillede for maleriet var dog den ældre tegning øverst.

På Hven lod Tycho Brahe også opføre observatoriet Stjerneborg  i 1584 (billedet til venstre). Det blev anlagt delvist under jorden, for at vind og vejr ikke skulle rykke i bygningen og dermed forstyrre de præcise instrumenter. Stjerneborg blev bygget tæt på Tycho Brahes bolig, slottet Uraniborg, som også fungerede som observatorium.

 I 2002 åbnede det delvis rekonstruerede Stjerneborg for besøgende.