Hjortholm len i Støvnæs herred

Borge i området: Hjortholm

Hjortholm (borgen)

Hjortholm len

Støvnæs/Fleskum/Sokkelund herred

Bispegods

Gods i herredet

Hovedgårde: Husum, Utterslev, Bagsværd

                                                                                                    

Under Roskilde bispestols store len Hjortholm hørte meget gods i den nordlige del af Fleskum/Støvnæs/Sokkelund herred Der var en delhovedgårde blandt lenets gårde, hvoraf Husum til tider var et selvstændigt len. I 1536 ydede lensmand Per Godske 12 mark i afgift til bispen. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Brønshøj Husum   Husum 1 2 bol Brønshøj
Husum 7   -  
Utterslev   Utterslev 1 4 bol
Utterslev 11   -
Hjortholm Brønshøj 1   -
Emdrup 9 Krongods med 1 mølle og fiskeret plus to bol skænket til biskop Absalon 1167. Falder efter reformationen til Københavns Slots len.

                                                                                                                                                                      

Gladsaxe Gladsaxe 5   - Gladsaxe

                      

Tubberup fang 1 Forsvundet. Lå i Herlev
Mørkhøj 1   -
Buddinge 1 Johannes Nielsen Smeck af Ballerup og Jens Olufsen, søn af Oluf Ebbesen arver 1388 gårdene her samt gods i HvidovreBrøndbyøsterTorderup, Kettinge, Glostrup, Herstedøster og Herstedvester. Alt dette gods skøder Mikkel Smeck til bisp Peder 1399. Brev L.4, 5
 Bagsværd 1 Med 7 husmænd og fiskeret. Godset er pantsat til bisp Henrik Geertsen 1353 af Mads Kabel. Bispen har mere gods i Bagsværd.

Brev L.12, S.8, 19

Gladsaxe men har været selvstændigt sogn
1 Mageskiftet med Æbelholt 1494. Bisp Niels får gården her, men hvad klosteret fik er uvist. Bispen har mere gods i Bagsværd.

 Brev S.7

               

Gentofte Gentofte 12   - Gentofte
Mellemstrup 6   -
Ordrup 1   -
3 Mageskifte 1507 mellem bisp Johan og kong Hans. Kongen fik gårdene her, bispen gods i Sømme og Lynge.

 Brev T.14*

Lyngby Lundtofte 5 Claus Køge skøder 1370 Peder Hansen til Imbertorp godset her. Det overgår siden til bispestolen.

 Brev S.9

 

Lyngby
Møllerup 1 Lå ved Lyngby

*I brevene på Roskildegård i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin".