Ballerup len i Smørum herred

Hjortholm

Bispegods

Hovedgårde: Ballerup 

                                            

Under Roskilde bispestol hørte et enkelt selvstændigt len i Smørum herred, nemlig Ballerup. De øvrige besiddelser i herredet hørte enten under Hjortholm eller fadeburet i Roskilde. Til tider hørte Ballerup len - eller dele af det - under Hjortholm. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit L "Smörum herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Ballerup

                   

Ballerup

                            

Ballerup 1=8 2 bol med 5 gårdsæder
Ballerup 9 8 husmænd
Pederstrup 5 Til tider under Hjortholm.
Ågerup 2  -
Sindrup

                                

1

           

 -

                                                                                                                                                                          

Skovstrup/Skovtorp 2 Mageskiftet med Sorø Kloster