Sorø Kloster i Smørum herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Smørum herred:  
Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Hvidovre Rødovre 12

Hovedgården Ovre (Rødovre og Hvidovre) gives som sjælegave for Ingeborg, Esbern Snarres anden hustru. Dette gods mageskiftedes senere til Absalon for landsbyerne Ellinge og Borrevejle.

Hvidovre
Ballerup Skovtorp 2 Mageskiftet inkl. skov med Ringsted Kloster mod gods i Skulkerup 1309. Er siden (ca. 1370) mageskiftet med Roskildebispen. Hvad klosteret fik ud af dette mageskifte, vides ikke. Sorø fik godset som sjælegave 1304 for junker Valdemar.

Glostrup Glostrup ? Peder Sunesen nævner gårdene og  og jorden i Glostrup som hørende til klostrets ældste gods, men vi ved ikke mere om det.