Sorø Kloster i Merløse herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Grunden til dets store besiddelser lagde Absalon ved i sit gavebrev og efterhånden derefter at skænke Sorø kloster gården Holbæk med nogle nærliggende småbyer, deriblandt Tveje Merløse

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Holbæk Holbækgård* 4 Hovedgård gave fra biskop Absalon
Holbæk 1 Indfrielse af gæld 1315 fra Jens Jakobsen Degn, Henrik af Gleichens mand
1 Borger i Holbæk Mogens Pedersen og hustru Helene gav bygård som sjælegave  
Tveje-Merløse Ulstrup 5

Absalon og Esbern Snarre køber godset af Peter til Ulstrup

Merløse 2 Sjælegave for Lars Sunesen fra broderen Jakob Sunesen, som donerede præsten Magnus' gods
4 Eskild Snubbe giver sin hovedgård i Merløse som sjælegave 
5 Gave fra biskop Absalon plus bispetienden. Hørte under hovedgården Holbæk
Stripperup 3 Gave fra biskop Absalon . Hørte under hovedgården Holbæk
Grubetorp 3
Tåstrup 3
Ulstrup 3
Søstrup Sasserup 2
4 Ridder Andreas Olufsen  til Tystofte gav 1434 som sjælegave 1 hovedgård i "Skarstorp"
Syothorp/Søstrup 4 Gese Olavsdatter Bjørn mageskifter sit gods i Døjringe mod Syothorp, Nyrup i Merløse samt gods i Ars

Ugerløse Nyrup 2
4 Johan Olufsen til Søholm testamenterede en fra faderen arvet hovedgård 
Ugerløse 3 Ridder Eggert Bitzer sælger 3 fæstegårde 1417  
Ågerup Bredetved 4 Skænket 1324 som sjælegave af Ingefred Litle for sin afdøde mand, Peder Nielsen Hvide af Tåsinge
Soderup Tingerup 8 Jørgen Rud til Vedbynørre giver som sjælegave 1429 2 hovedgårde
Niløse Niløse 4 Hovedgård købt af penge fra salg af gård i Høng. Solgt igen og pengene brugt til køb af hovedgård i Vanløse  
Kongsted 1 1398 gav Niels Pedersen Grubbe 3/4 hovedgård til klostret.
Undløse Undløse* Tiende Kirketienden givet af biskop Peder Sunesen
12 Absalon ville gerne mageskifte sig til Undløse. Klostret ejede den største del af landsbyen,  og munkene  supplerede ved at købe resten af ejerne op for 52 mark sølv for at kunne bytte lige over. Absalon overtog de to dele af Undløse, nemlig hele landsbyen, og til gengæld overdrog han klostret Asserbo med bækken Tovebæk. Da han var blevet ærkebiskop, gav han 1187 hele Undløse til klostret igen i bytte for landsbyen Ellinge, som han  tidligere havde mageskiftet med klostret for en anden besiddelse. Klostret mister siden hovedgården, der med navnet Tygestrup overgår til Hvideslægten, fra dem 1361 til Antvorskov (hedder nu Kongsdal)

Tømmerup 4 Væbner Andreas Nielsen giver opkøb fra hustruen Helenes farbror Asser Mandrup hovedgård i sjælegave 1382 mod, at sønnen Jens Andersen til Biltse må forpagte godset til sin død  
Østrup 1 Mageskiftet med Antvorskov. Sorø fik.... 
Butterup Ellinge  (Torbenfeldt) 12

Esbern Snare gav i sjælegave for sin  anden hustru, fru Ingeborg, hovedgården Ovre (Rødovre og Hvidovre) til klostret. Dette gods byttede munkene senere bort til den biskop Absalon for landsbyerne Ellinge, som var meget nødvendig for klostret til græsgange, og  Borrevejle. Da han var blevet ærkebiskop gav han klostret i bytte for Ellinge  ladegården Undløse, som klostret tidligere havde ejet og nu gjorde til grangie.

Stenlille Saltofte 16 Senere ærkebisp Peder Lykke mageskifter 1416 dette gods på 4 hovedgårde for gods i Solbjerg.
Tersløse Karsholte 4 Drost Peder Hoseøl fraskrev sig rettigheder på 1 hovedgård i "Kalvsholte" og Kongsted 1299
Kongsted 4
4 Niels Ågesen til Kongsted solgte godset og solgte 1300 også Valbyvester
Kirke-Eskilstrup Eskildstrup 2 Mariane, gift med Niels Absalonsen, gav gods i sjælegave sammen med alterinventar1300
* Grangier