Antvorskovgods i Merløse herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov Klosters gods i Merløse herred er vist her:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ågerup Ågerup 2 Gårde afstået ca. 1370 af 2 selvejerbønder, som dermed fritoges for ledingsydelse  
Arnakke 3 Gave 1390 fra Barnum Eriksen. Nogle af gårdene er øde. Barnum og hans hustru skulle til gengæld bo på Antvorskov. Han gav også gods i Sdr. Jernløse, SlagelseLøve og Tuse.

Nørre-Jernløse Dramstrup 1
Kvanløse Kvanløse 2
Søndersted Kagerup 2
1 Mageskiftet med Sorø Kloster 1532. Antvorskov får i herredet også gods i Østrup, men også gods i Flakkebjerg og i Slagelse. Sorø får gods i Alsted
Sibberup 1 Henrik Jensen Neb og hustruen Johanne gods til klosteret 1406
Søndersted 1 Margrete Nielsdatter af Lundeberg pantsatte gården til borger i Roskilde Hans Pedersen 1344. Gården endte hos klostret.   
1 Knud Wedenhusen (beslægtet med Engelbrecht Wedenhusen?) lejer 1399 alt klostrets gods i de 2 sogne.
Undløse Undløse 1
Tygestrup 12 Sorø Klosters hovedgård i Undløse overgår til Hvideslægten med navnet Tygestrup. Antvorskov får den af Stig Andersen Hvide 1361 (hedder nu Kongsdal).
Ulvig 1 Margrethe Pedersdatter Eberstein, enke efter Cort Moltke af Torbenfeld, gav gården 1400.

3 Ridder Stig Andersen Hvide giver 1361 gods som sjælegave for sig selv, sin hustru, sine forældre og sin søn.
Ulkestrup 3
1 Jens Nielsen af Kragerup køber gården 1359 af af Jens Pedersen af Lammegade. Sønnen  Henrik Jensen Neb og hustruen Johanne gods til klosteret 1406.
1 Niels Hemmingsen køber 1338 gården, som han havde i pant, af Claus, Rolike Skyttes bror.   
Østrup 1 Gården solgt til klostret 1511 af Jacob Norby sammen med en gård i Merløse
1

            

Sidsel Ovesdatter Lunge, enke efter Torben Bille , giver 1502 klosteret gården som sjælegave. 

                                                                                                                                                                                            

1 Mageskifte 1534 med Erik Bølle, som så fik gods i Løve
1 Mageskiftet 1496 med provst i Odense Hans Urne, som også gav gods i Stenlille og Vedde. Odense provsti fik istedet gods på Fyn
1 Mageskiftet med Sorø Kloster 1532. Antvorskov får i herredet også gods i Kagerup, men også gods i Flakkebjerg og i Slagelse. Sorø får gods i Alsted
Tømmerup 1

Butterup

Kinteværk(?) 1 Ulrik Cernin af Ellinge pantsatte gården til Ludvig Pommer i 1430'erne, og pantet endte hos klostret.  

Søstrup

                         

Sasserup

                   

3 Jacob Olufsen gav sjælegave 1350 bekræftet af hans arvinger 1395. Han gav også gods i Løve.
2 Strange Andersen gav alt sit gods som sjælegave 1465. Han gav også gods i Ringsted.  
Søstrup 1 Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Løve, Lundforlund, Boeslunde, Flakkebjerg og Tuse 1450. 
1 Mageskiftet med Vor Frue Kapel i Roskilde. Kapellet afgav gods i Flakkebjerg.  
Sdr.-Jernløse Knabstrup 1 Gave 1390 fra Barnum Eriksen. Barnum og hans hustru skulle til gengæld bo på Antvorskov. Han gav mere gods i herredet og også gods i SlagelseLøve samt Tuse.
1 Sorø Kloster gav klosteret denne gård.
Borup 2 Anders Nielsen Baden af Skotterup solgte gårdene til Anders Henriksen i Lyngby 1503. Denne solgte dem (som øde) til klostret 1509.
1 Morten Jensen af Havelse mageskiftede gården som øde 1510 og fik til gengæld gård i Horns.
Snevre 1 Erhvervet ved mageskifte med Johan Oxe, som fik   gården her og gods i Merløse Klostret fik til gengæld gårde i Flakkebjerg og Slagelse.
Soderup Bukkerup 1 Erhvervet efter reformationen ved mageskifte med Erik Rud.
Ebberup 1 Kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens mageskiftede gården her, gods i  Hammer, FaxeBårse og  Flakkebjerg og fik til gengæld 4 gårde i Horns.
Ellebrodam 1 Mølle ved navn Hestemøllen, som indgik i klostrets store mageskifte med Roskildebispen 1454 (Broderup for Svenstrup).
Tersløse Atterup 1 Folmer Mortensen pantsatte gården til klostret, og det endte 1462 med, at klostret overtog den. I handelen indgik tillige gods i Tybjerg og Bårse.
Kvanløse Kvanløse 1 Gården hedder Lundegård og indgik i klostrets store mageskifte med Roskildebispen 1454 (Broderup for Svenstrup).
Semefelde 1 Anders Pedersen gav alt sit gods 1405.  
Tveje Merløse Merløse 1 Mageskifte med Skovkloster 1495, hvor Antvorskov fik gården her, gods i Eggeslevmagle samt gods i Tjæreby. Skovkloster fik gods i Tybjerg.
1 Gården solgt til klostret 1511 af Jacob Norby sammen med en gård i Østrup
1 Erik Rud mageskiftede gårdene med klosteret 1562. Han gav også gods i Bukkerup, Volborg og Tuse. Klostret gav Rud gods på Lolland.
Stenlille Saltofte 3
Stenlille 1
6 Mageskiftet 1496 med provst i Odense Hans Urne, som også gav gods i Østrup og Vedde. Odense provsti fik istedet gods på Fyn
Orby 1
Lårup 4
Skt. Nicolai Holbæk 1 Jep Brems solgte via Helle Bager sin andel i gården Søgård  til Knud Pedersen i Holbæk 1432.  Gården med have havde stadig yderligere 4 ejere. Alle disse solgte på en gang deres andele til Knud Pedersen i Holbæk 1442. Knud gav klostret gården og gjorde dette til sin arving 1449. Gården lå mellem Bent Ibsens og Jep Hords gårde. 1487 lejer Hans Lauritsen gården.  
1 Oluf Andersen Kræmmer solgte 1403 sin gård til klostret. Den lå lige ved siden af Skt. Nicolai Kirke.  
Klostrets gårde i Holbæk kan have ligget nogenlunde, som det er angivet her på kortet (idet det antages ud fra gårdnavnet, at Søgård har ligget ved bysøen i Bysøstræde).

De 3 bispegårde (lilla) er placeret helt vilkårligt. Det vides ikke hvor de lå. Der var flere kirker i byen end vist her.

 

 

 

 

Vedløse by havde tilhørt Antvorskov og blev 1589 forlenet til Peder Reedtz på afgift på 12 3/4 tønder.smør. 1593 er afgiften dog 175 daler.