Skovklostergods

Skovkloster

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Brugsstørrelser

Kilder

                                                              

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528. Skovkloster har haft en jordebog med angivelser af, hvor man ejede gårde og hvad fæsterne gav i årlig afgift. Skovkloster har imidlertid noget, der er mere sjældent end en jordebog: Regnskaber for indtægter og udgifter år for år 1467-81 (1470 mangler dog). De blev lavet, mens Jep var abbed, så de kaldes Jeps regnskaber. Det er disse regnskaber samt gavebogen, som ligger til grund for optællingerne af gods her. Ud over lidt gods på Falster og i Skåne ligger det meste gods i Roskilde Stift, og er fordelt på følgende herreder og lokaliteter:

Af en handel med bispen 1455 fremgår, at man også må have ejet gods i Ramsø og Ølstykke herreder. Indtægterne af alle Skovklosters ejendomme i perioden med regnskaber 1467-81 kan samlet anslås at være ca. 1180 mark. Dette skøn (af H. J. Helms) bygger på denne samlede oversigt over indtægter pr. år:

Rug 37 pund
Byg 309 pund
Havre 171 tønder
Høns 358 
Køer
Svin 20 svin
Lam 128 plus 
Får 2
Gæs 128 
Smør 24 tønder
Sild 61 fjerding 
Honning 2 fjerding 
Voks 4 mark 
Penge 412 mark
Jord

1 hovedgård, 1 mølle, 405 gårde

Mål og vægt og penge