Skovklostergods i Næstved

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Næstved:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Flakkebjerg Dalby (Herlufsholm) Lille Næstved Se Flakkebjerg herred
Tybjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Peders

Næstved Nørrefjerding

1 1315 2 Bygård på Købmagergades nordside.
Næstved Møllefjerding 4 1413 3-4 Bygrunde med stenhuse i Næstved.
1 1351 10 Gård  nær Skt. Peders kirke på nordsiden.
Kirken 1135 6-9

Fra  Eskild

Kirke- og bispetiende og offergaver samt sildeafgift samt bøde for helligbrøde.
2 1372 22 En pensionist i klosteret  har afstået sine 2 boder på en grund, klosteret i forvejen ejede på vestsiden af Skt. Peders kirkegård.
1 mølle 1135 Fra  Bodil Mølle

                                                         

Peder Landsogn

Grimstrup

1 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Skt. Mortens Næstved Stueklintsfjerding Kirken Ca. 1270- 1399 5-9 Kirke- og bispetiende og offergaver samt sildeafgift samt bøde for helligbrøde.
2 -1409 15  Gårde på østsiden af Koberg, som kan være en del af den oprindelige gave fra Bodil, sælges til ridder Erik Bydelsbak.
6 1433 17 Væbner Laurids Bydelsbak tilskødede klosteret alt sit gods i Næstved. Stenhuset på Koberg bliver Skt. Mortens kirkes præstegård.
1-? 1267 23 Gods på Husvolden i Næstved.
1 1268 24 Gård på Husvolden i Næstved.
1 1415 25, 27 Gård lige øst for Lydemanns gård.
1 1415 26-27 Gård på Købmagergade  mellem guldsmed Lydemanns gård og Kristi legems gård.
1 ?? 28 Gods på Sortebrødre vænge i Næstved givet til Sortebrødrekloster ved mageskifte 1434. Vænget lå  uden for Østerport langs vejen til Åderup. 
1 ?? 28  En grund i Næstved givet til Sortebrødrekloster ved mageskifte 1434 lige syd for deres egen abildgård (have) og Husvolden. 
1 1434 28 En bod i Næstved modtaget fra Sortebrødrekloster ved mageskifte 1434. Den lå øst for det herberg, som kaldtes "Skærsilden".
1 1434 28 En øde gård i Næstved modtaget fra Sortebrødrekloster ved mageskifte 1434. Den lå i den østlige ende af Købmagergade. 
Skt. Mortens landdistrikt Åderup 1 1200-tal Donation  Her lå en Skt. Jørgensgård for Næstved, nedlagt 1500.
7 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
?? Næstved 29 ? Uvist Hvad der er lejet ud ud over det gavebogen siger i følge Jeps regnskaber
Kong Erik Lam gav 1140 klosteret byen Næstveds torverettigheder, tre marks- og fyrre marks bøder samt midsommergæld (byskatten). Ledingsskatten erstattes af én årlig transport af kongen sydpå til Lolland-Falster. 

På kortet er Skovklosters gårde markeret med grønt. Placeringen er omtrentlig ud fra beskrivelserne i klostrets breve og bøger.

Næstved som byen tager sig ud på Resens korttegning fra 1677.