Urne Ældre linje
                                                                                                               
 
  Urne, Coat of arms - Våbenskjold
 
 
   
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Jørgen Urne  ~ Kirsten Clausdatter  
  til Broløkke (Bjerre Herred), Rygård, Krumstrup  
  Søbysøgård (Aasum Herred),  
  Hindemae  (Vinding Herred),  
  & Bondemosegård (Salling Herred)  
 
 
 
Ridder 1458, Landsdommer Fyn 1462
 
  Kaldet "store" Jørgen" Urne  ~ Margrethe Eriksdatter  
  * ca. 1410 † 21/5 1480 Bille  
  Bisat Sortebrødre Kloster, Odense  
  Begravet Søby Kirke  
     
 
 
 
  ~ Sidsel Folmersdatter  
    Knob  
       
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                   
     
 
                                                               
 
 
 
 
       
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
 
   
  Knud Urne  ~ Inger Axelsdatter     Hans Urne Lage Urne Johan Urne  ~ Mette Johansdatter Jørgen Urne ~ Mette Clausdatter Sylle Urne          Jep Urne Niels Urne Alhed Urne Margrethe Urne  ~ Knud Joachimsen    Lage Urne  ~       Sidsel Jensdatter Elne Urne Inger Urne Claus Urne Peder Urne Johanne Urne  
     til Søbysøgård Valkendorff Mester Biskop i Roskilde til Rygård og Engestofte Oxe til Hindemae Huitfeldt              † før 1503 † før 23/4 1505 * 1505 † efter 1560 til Broløkke Reventlow    til Boserup (Lugude, Skåne) Ribbing    i Maribo kloster Kannik i Århus   † før 23/4 1505  
  & Årsmarke (Knuthenborg) ~ før 1503 Domprovst Odense 1475 Kansler for Christian II Rigsråd   Landsdommer Fyn     † tidligst 1505 til Bramstrup og Søbo Landsdommer Skåne  1509 til Boserup    † før 23/4 1505 Degn i København  
  Rigsråd   † før 7/1 1505 Kansler Københavns Universitet Lensmand København   † 1510     Skåret ud af moderen     Vikar Kolding Sankt Cathrine alter  
  * Søgård † Svendborg 14/2 1543     Lensmand Hørningholm Lensmand Kalundborg       Mistede øje ved fødslen    † før XX/5 1514  
  Begravet Søby Kirke   * 1467 † 29/4 1529
Bispelensmand Borreby
          * ca. 1468 † 9/10 1530  
     
Støttede Christoffer under       ~
Anna Markvardsdatter        
Begravet Roskilde Domkirke
 
      Grevens fejde Rønnow          
      Opførte Rygård          
      Mere om Lage Urne † før 25/4 1537          
      Begravet Langå Kirke            
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                                                                                 
                                 
 
 
     
 
   
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
  Axel Urne  ~ Anne Jensdatter Karen Knudsdatter       Hans Knudsen  ~ Maren Ottesdatter   Jørgen Urne   Claus Jørgensen  ~ Mette Jespersdatter     Claus Urne  ~ Margrethe Trolle         Jørgen Lauesen  ~ Magdalene Tygesdatter  
  til Søbysøgård, Årsmarke (Knuthenborg)  Rosensparre Nonne Maribo kloster til Årsmarke  Huitfeldt   til Hindemae    til Hindemae Friis af Hesselager     til Bälteberga/Beltebjerg & Valsø        til Boserup Brahe  
  & Rårup   † efter 10/7 1546 Sørupgård len     Overfaldt Christoffer Urne på Rygård   † 1531   Mester, domprovst Lund 1526           Official i Lund  
  Pendingemester under 7-årskrigen   Kannik i Roskilde   † efter 1548         Rektor Københavns Universitet           Landsdommer Skåne  
  Lensmand Rønnebæksholm     Lensmand Krønge birk             Verdslig og rigsråd 1536           Lensmand Malmøhus  
  Rigsråd    
Lensmand Vordingborg
 
 
 
Landsdommer Skåne 1549
        † 2/7 1560  
  Rigens kansler 1567-1571 ~ Birthe Knudsdatter   Lensmand Lekkende    ~ Margrethe Eriksdatter     * Beltebjerg ca. 1500 † 30/6-4/7 1561  ~ Anne Sivertsdatter      
  * Søgård før 1501 † Søgård 6/3 1567 Rud   † 1552     Ravensberg     Begravet Ottarp Kirke  Grubbe      
  Begravet Søby Kirke ~ 11/11 1562     til Ågård       ~  Københavns Slot 28/6 1556      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                       
                                                                               
                                                 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  Jørgen Urne   ~  Margrethe Axeldatter Knud Axelsen Urne  ~ Margrethe Eilertsdatter   Erik Urne Otto Urne Dorte Axelsdatter   ~ Laurids Grubbe Erik Clausen   ~ Margrethe Wulfsdatter     Johan Urne  ~ Thale van Mehlen       Cecilie Urne  ~ Tord Bonde  Kirsten Clausdatter  ~ Christoffer Eriksen        Lage Urne   ~ Ingeborg Eriksdatter     Cecilie Jørgensdatter  ~ Albert Johansen  
     til Brobygård Viffert til Årsmarke Grubbe    til Søbysøgård    til Søbysøgård af Søbysøgård ~  Gammelgård  5/3 1598  til Hindemae Pogwisch     til Valsø   † før 1612   † efter 1591 Mormand     til Beltebjerg & Sellebjerg til Stårupgård  til Boserup Oxe  
  * 1567 † 1601    Rårup ~ Årsmarke 15/9 1588 Admiral †1620 * 1566 † før 18/3 1600   Lensmand Ratzeborg     Lensmand Bratbjerg       Landsdommer Skåne ~ 8/10 1601 † 1601-1609  til Nielstrup  
      & Alslev   Blokerede Kalmar   Begravet Ryde Kirke    Blev dræbt   Lensmand Gimsø kloster       Komponist og digter        
      Lensmand Bergenshus   under Kalmarkrigen   † 14/9 1561   * 1543 † 1620   * 1556-1561 † Sellebjerg  XX/1 1629  
      Lensmand Ålholm   * 1570 † 1631            
      Lensmand Tryggevælde  
 
 
           
 
   
      * Årsmarke 29/10 1564       ~ Birgitte Jensdatter               ~ Frederik Johansen  
      † København 2/2 1621       Nyere linje Dåe        Hobe  
      Begravet Helliggeist 16/2 1621           Lensmand Ålholm  
                 
                 
             
             
                 
                 
               
               
               
                                                                                                           
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Axel Urne   ~ Anne Rodsteen Jørgen Urne  ~ Margrete Marsvin Dorthe Knudsdatter ~ Ove Giedde  Axel Urne Birgitte Gyldenstjerne   Christoffer Urne  ~ Sophie Lindenow Sivert Urne   ~ Helvig Hansdatter Eiler Urne  ~ Jytte Gyldenstjerne Else Knudsdatter ~ Preben von Ahnen   Frederik Urne  ~ Karen Hansdatter Palle Urne  ~ Thale Ulfstand Claus Urne  ~ Sidsel Laxmand Margrethe Lavesdatter ~ Steen Markorsen
     til Brobygård, Viffertsholm og Kjellerup af Lerbæk til Årsmarke, Alslev ~ 16/2 1624 til Halsted Kloster, Næstved til Tommerup til Ryegård til Ryegård      til Årsmarke og Nielstrup til Søbysøgård til Rårup til Julskov (Vinding Herred)    til Rudbjerggård   af Årsmarke til Kaupanger   til Alslev Arenfeldt til Gyllebo    til Sellebjerg af Hovdala † XX/5 1664 til Lerbæk
  Matematiker  ~ Aalborg 21/7 1622 Næs (nu Lindenborg)   * Halsted Kloster 19/7 1600 ~ Kronborg 1/9 1622 & Bækkeskov     Statholder i Norge   Oberstløjtnant, Blå ridder   Købte 1631 Gunderslevholm af   * Årsmarke ca. 1595 ~ ca. 1630   Bregentved,   * 1601 † Malta 1700   Begravet Viborg domkirke  
  * Viffertsholm 5/2 1598 † 1653   & Sonnerupgård   † 6/7 1667   Landsdommerforlenet med Ringsted Kloster     Lensmand Svenstrup   Deltog i Svenskekrigen   Christoffer Gøye   † Fossnes, Stokke, Vestfold 1643   & Kragerup      
  Bisat Mariager Kirke   Rigsråd   Begravet Roskilde Domkirke   Landsdommer Sjælland   Lensmand Dragsholm   Lensmand Roskilde 1632-41   Lensmand Holbæk   Forpagter Hørsholm  
  Begravet Svenstrup   Rigsmarsk 1632-1642  
 
  * 1591 † 1626  
Rentemester 1617-27
 
Lensmand Tryggevælde
  * 1592 † 1640      
Lensmand Kronborg
   
  Blå ridder   Rigens kansler 1646-60  
Lensmand Dragsholm
  Lensmand Trondheim  
 
Lensmand Christianstad & Vestervig
   
Ærkedegn i Roskilde
   Ridder, Rigsråd, Rigsstaldmester, Geheimeråd   ~ Cathrine Sested  
Lensmand Roskilde 1656-57
     
  Lensmand Kronborg   * 1594 † 1663   * Halsted Kloster, Næstved 14/4 1603   Rigsråd, rigsstaldmester  
  * Halsted Kloster, Næstved 17/10 1598       † Vindekilde 16/2 1661      *  Alslev 1/11 1601 † København 12/4 1658  
  † Næs 19/2 1642        Begravet Sengeløse kirke   Begravet Haslev Kirke  
  Begravet Skt. Mortens Kirke, Randers 13/3 1642                
 
               
        Mere om Christoffer Urne     Mere om Sivert Urne     Mere om Frederik Urne  
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                             
                                                           
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otto Urne Knud Urne Christian Urne   ~ Ide Clausdatter Helle Urne  ~ Frantz Rantzau Axel Urne   ~ Anne Elisabeth Lindenow Sophie Urne  ~ Ulrik Frederik Gyldenløve Merethe Sophie Urne  ~ Rabe von Schildern       Christian Urne  ~ Anne Sophie Iversdatter Knud Urne  ~ Anne Ulfstand Sivert Urne   ~ Agathe Knudsdatter Merete Sigvardsdatter  ~ Christoffer Sested Elisabet Sofie Urne ~ Gregers Ulfstand Høeg Kirsten Fredriksdatter Urne   ~ Ove Juul  
  til Alslev til Sonnerupgård    til Marsvinsholm Dåe * ca. 1639  † før 28/6 1668 til Rantzau, Estvadgård & Palstrup    til Marsvinsholm (solgt 1658) til Bækkeskov * 1629-1632 Greve af Laurvig   Oberstløjtnant til Søbysøgård Krabbe    til Julskov   til Billeshave  Rodsteen  til Nislevgård til Nislevgård * ca. 1640 † 1664 Banner til Kragerup til Villestrup, Brusgård, Lundbæk  
  Oberstløjtnant Major & Alslev  ~ Viborg 2/10 1653 Begravet Estvad Kirke  ~ 24/4 1660 & Lindersvold solgt 1673 ~ København 29/8 1670 † Itzehoe 1714  ~ 11/7 1659 (skilt)   til Lindersvold 1673 † 1669   Etatsråd     Officer   ~ 1658    til Vang & Bregentved & Bregentved  
  Faldt ved Frederikshald † 1674 Oberst     Ritmester ved Sjæll. Ryttter-Reg.       † Lindersvold 1680       Deltog i Svenskekrigen 1658-60   * 1636 † 1712   *  1628 † København 16/2 1672 ~ København 13/6 1649  
  † 1659   Deltog i forsvaret af København 1659     * Næs 1/5 1640 † Bækkeskov 2/8 1677             * København 28/8 1634         Begravet Astrup kirke  
      Svensk tjeneste 1661                
† Julskov 28/11 1705
         
  Svensk adel 1664                 ~ Ane Beate Henningsdatter      
  * 1627 † 1667                 Walkendorff    
                       
                       
                       
                       
                       
 
                       
                         
                             
                           
                           
                           
                                                                 
                                           
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    Christian Jørgen Urne     Margrethe Marsvin Urne   ~ Otto Frederik Lützow Margrethe Urne   ~ Ove Hartvigsen         Christoffer Urne   Helvig Urne   Sigvard Urne   ~ Elisabeth Sophie Herlufsdatter Vibeke Urne  ~ Erik Steensen Helvig Sophie Urne   ~ Timme Banner Agathe Rodsteen Urne   ~ Børge Walkendorff  
  Svensk officer     * Bækkeskov 3/12 1674 † Hasle 29/3 1745 Oberstløjtnant † 1667 Hartvigsen   til Søbysøgård   * København 12/12 1661    til Billeshave  Trolle * 1654 † 1714 til Lystager, Østre Flakkebjerg herred    ~ 10/11 1694 til Billeshave til Billeshave  
  Faldt ved Höchstädt         ~ Odder 23/3 1723     til Kjærsgaard i Vends   † 1689   † Julskov 16/4 1663   Oberstløjtnant   & Frydendal, Løve herred   † 1779 Major  
  † 1704             Boede Kalsgård         * 1668 † 1728   Oberstløjtnant  
                 
         
 
 
        ~ Andreas von Raiser  
      til Billeshave  
      Oberstløjtnant, Etatsråd  
      † 1782  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Helle Trolle Urne  ~ Christian Detlev von Lüttichau Pallene Trolle  ~ Christian Frederik von Gersdorff  
  * 2/12 1709 † 2/4 1764 til Tjele og Vingegård til Billeshave til Obersitz i Sachsen og Tobersø i Norge  
  ~ 2/12 1728 Priorinde i Roskilde kloster 1763 Oberst  
  Generalmajor *  Billeshave 1711 † 11/1 1776 ~ Brenderup Kirke 23/12 1729    
    Begravet Roskilde Domkirke  
 
 
   
   
 
 
 
Mere om slægten  
Mere om slægtens lensmænd   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa