Bispegods i Merløse herred

Borge i området: Tølløse

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Tølløse, Strandlen (og til tider Marup)

                                                          

Under Roskilde bispestol hørte i Merløse herred en større godsmasse omkring Tølløse: Tølløse len, til tider opdelt i  Tølløse len og Tølløse strandlen. Lidt gods under Dragsholm i Odsherred lå også i Merløse len:

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Ø "Mierlöze herrit". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandløse Tipperup  2

Niels Grubbe og fætteren Oluf Grubbe forlenes 1418 med bispegodset her og gods i Ars og Løve. Samtidig med forleningen skøder fætrene en del gods i Skippinge til bisp Jens.

Brev C.7

2

Saxe Grubbe skøder alt sit gods på Sjælland til bisp Peder 1400. 

Brev L.7
Tåstrup 1

Henning Moltke af Torbenfeldt pantsætter godset til Eggert Rettebock for 12 mark sølv 1395. 

Brev Ø.15
Tveje-Merløse Skrepperup 1
Undløse Østrup 3

Landsdommer Hans Gyrsting udsteder 1410 brev om, at Torben Venstermand har skødet godset her til bisp Peder. Skødningen går helt tilbage til 1392, og omfatter også gods i Dråby. Torben var blevet indført i godset efter dom fra dronning Margrethe 1391. Og samme dronning giver også Torbens enke Marine rettigheder i godset 1412. Det fremgår nemlig af et brev fra 1380 udstedt af Jacob Svendsen, at det måske er hende, der har arvet godset efter Axel Jensen. Et andet brev taler nemlig om, at Torben har fået noget gods i herredet i pant af Barnum Eriksen for 30 mark sølv 1390. Godset lægges under Ellinge, men udskilles senere af kronen som et kongeligt smålen.

Brev O.4, Ø.6, 10, 11, 19, 22

Soderup Ordrup 3

Jens Mogensen af Kvanløse skøder godset til væbner Erik Pilemand (kendt 1379). 

Brev Q.19

Niløse Kongsted 1

Zabel Kerkendorph af Hørby pantsætter til bisp Peder for 400 mark lybske 7 ejendomme (hvoraf 2 møller), bl.a. gårdene her samt gods i Flakkebjerg. 1454 afsiges en dom om skellet mellem Kongsted og Ebberup til bispens fordel.

Brev Y.7, Ø.2
Asminderup Siersholm 1

Kirsten Pilemand skøder 1402 godset til bisp Peder.

Brev  Ø.3
1

Niels Jonsen af Strø skøder 1384 godset til bisp Niels. Niels.                                                                                                                                                                              

Brev  Ø.16
Algestrup 1

Godset i Algestrup fik Herluf Jacobsen i pant for 29 mark 1312. Inger, enke efter Erik Ibsen til Kindholm, har godset i forlening af bisp Lage Urne. Forleningen omfatter også gods i Alsted.

Brev  Ø.8, 21
Stenlille Skurup 1
Sdr.-Jernløse Krøjerup 1

Anders Petersen af Svanholm skødede godset til bisp Peder 1401.

Brev  Ø.12
1

Edel Jespersdatter pantsætter 1/3 af godset til bisp Peder 1406.

Brev  Ø.18  
Store Tåstrup Borup 1

Jens Pedersen solgte godset til Herluf Rasmussen 1313. Godset blev senere bispegods. I handelen indgik også gods i Alsted.

Brev  Ø.20
Tormesstrup 1
Holbæk Holbæk 1

Troels Pedersen skøder gården til bisp Peder 1412.

Brev  Ø.9  
1

Niels Hanen og Hans Skøtt skødede gården 1407. 

Brev  Ø.13  
1 Kirsten Olufsdatter skødede bisp Peder gården 1412.  Brev  Ø.14  

 

Østrup 

1541-1561 Østrup (Merløse herred) og Bjergby (Tuse herred) lå, da bispen ejede godset, under Ellinge. Christian III udskiller dem som et selstændigt smålen, han kan pantsætte. 1541-1548 Mogens G od ske og hans hustru Karen Blome får lenet i pant for 150 gylden og 350 daler.
1548-1562 Hans Barnekow til Birkholm (Ellinge) må indløse pantet og overtager det selv
1541-1561 Østrup mageskiftes 1561 til Hans Barnekows enke Mette Oxe

 

 

Herred Sogn Bispetiende hører under
Merløse Undløse Bispens Tølløse len
Nr. Jernløse Bispens Ellinge len
Bromme Fadeburet i Roskilde
Bjergby
Tersløse
Søndersted
Stenmagle
Stenlille Domkapitlet i Roskilde
Sdr. Jernløse