Bispegods i Ars herred

Dragsholm

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Løgtved, Birkendegård

                                                                 

Roskilde bispestol ejede  i følge jordebøgerne gods i Ars herred. Noget hørte under Dragsholm. Men der var også selvstændige fogderier som Løgtved og Birkende. De er imidlertid ikke med i jordebøgerne.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit C "Artzherritt. Skippingsherritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Bregninge Olstrup  2

Niels Grubbe og fætteren Oluf Grubbe forlenes 1418 med bispegodset her og gods i Merløse og Løve. Godset indgår ikke i Dragsholm len. Samtidig med forleningen skøder fætrene en del gods i Skippinge til bisp Jens.

Brev C.7, 31

Eskebjerg 3

Kong Oluf tildømmer bisp Niels godset 1376. 

Brev C.27  
Ubby

                  

Forsinge 

                    

1

              

Bent Bille af Allinde skøder godset til Anders Jensen af Forsinge 1401. Han får en anden del af godset 1398 fra Jens Simonsen kaldet Lynge. Fra ham kommer det i hænderne på bispestolen. Der er breve på dette gods helt tilbage til 1332, 1340 og 1348.

                                                                                                                                                                                            

Brev C.9, 23, 26, 41, F.22

Klovby  1

Bisp Oluf køber 1319 godset af grev Ernst af Gleichen. Det er ikke med i fortegnelserne over gods i Dragsholm len. I samme handel indgår også gods i Viskinge og Føllenslev

Brev C.16
Rørby Kærby  1
Værslev Asmindrup 1
Årby Årby  2

Kong Oluf udsteder et brev 1376, hvor det fastslås, at de to gårde er Roskildebispens. Godset er erhvervet 1328.

Brev C.10  

Kirkernes bispetiender er berørt i brevene i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin". Tienden blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Ars Bjergsted Bispens Dragsholm len
Bregninge
Jorløse
Lille Fuglede
Fugledemagle
Viskinge Brev T.2*, T.8**
Svalstrup
Veslev
Rørby
Årby
Tommerup
Kalundborg
Røsnæs
Læsøholm
Udby

* Afgørelse fra 1493, der siger, at bispen har patronatsret til kirken.

** Kirken ejer noget skov, som ligger under Dragsholm Len.