Dragsholm len i Skippinge herred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Skippinge herred

Gods i herredet

Hovedgårde: Dragsholm, Ris

                                                         

Under Roskilde bispestols stærkeste borg, Dragsholm på grænsen mellem Skippinge og Ods herred, hørte gods i Ods, Skippinge, Tune, Ars og Merløse herreder. I Skippinge herred hørte meget gods direkte under Dragsholm:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Hørve Dragsholm Hørve 8  -

Hørve

Vejleby 2  Erhvervet fra Kirstine Ebbesdatter
Vallekilde Starreklinte 2  Kan være Herman Geertsens tidligere gods. Vallekilde
Bjergsø 7   -
Føllenslev Føllenslev 1   - Føllenslev
Havnsø 2 Johan (Henneke) Olufsen Bjørn til Søholm skødede godset til bisp Peder 1398. 1388 giver Bjørn Olufsen sin bror Johan skøde på godset.

Brev C.13, 25

Egemarke 1
Særslev Birkendegård 1 Var til tider et selvstændigt len Særslev
Snertinge 1 Kan være Stig Pedersens tidligere gods.
Favrbo 1
Østbjerg 1
Klovby 2
Kærby 1
Sejerø* Sejerby 3 Plus 4 landboere Sejerø
Kongstrup 9   -                                                                                                                                                                          

 * Sejerø (i 1370 nævnt under bispen som "Syræ", efter reformationen - men måske før - under Dragsholm kronlen) hørte i regelen til Ars herred, men har også hørt under Skippinge.