Dragsholm len i Ars herred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Ars herred

Gods i herredet

Hovedgårde: Dragsholm, Algestrup, Hagendrup, Vesterbygård

Under Roskilde bispestols stærkeste borg, Dragsholm på grænsen mellem Skippinge og Ods herred, hørte gods i Ods, Skippinge, Ars, Tune og Merløse herreder. I Ars herred hørte en større godsmængde direkte under Dragsholm (Sejerø* er opregnet under Skippinge herred):

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirker
Bregninge Dragsholm Hagendrup 4 Hovedgård m. 10 landboere Bregninge
Algestrup 4 Hovedgård. Fik 1735 tillagt gods fra den tidligere domkapitelbesiddelse Gammelrand.
Bregninge 4   -
Kaldred 1   -
Davidstrup 1   -
Jorløse Jorløse 1 Plus fiskeri i Madesø   
Vesterby 4 Hovedgården Vesterbygård
Lasse Navl har lånt penge af bispen og pantsætter 1496 nogle gårde i Vesterby. Brev C.43

Som indfrielse af lånet mageskifter Lasse Navl så at bisp Niels får en gård i Skippinge. Brev C.44
Studstrup 1   -
Viskinge Birkende 5 Hovedgården Birkendegård erhvervet efter, at Stig Pedersen af Ris 1323 mageskiftede den til sin "bror" Jacob Absalonsen. Til denne skøder Niels og Jens Mogensen 1319 yderligere noget gods, men om det er her vides ikke. Stig får til gengæld et stenhus i Helsingborg af Henrik Vejle.  Brev O.3, 11, 14

Viskinge
Asmindrup 1   -
Viskinge 1   -
Løgtved 1  Kan være Herman Geertsens tidligere gods.
Røsnæs  Røsnæs  -   - Røsnæs
Kalundborg  Kalundborg  -   - Kalundborg
Tommerup  Tommerup  -   - Tommerup
Værslev Veslev 1   - Veslev
Bjergsted  Bjergsted  -   - Bjergsted
Holmstrup  Holmstrup  -   - Holmstrup
Jernløse  Jernløse  -   - Jernløse
Lille Fuglede  Fugledelille Godset ejedes af Anders Griis, der 1407 pantsatte den til Zabel Kerkendorph. Ved dennes død uden livsarvinger 1408 overgik det til bispesædet. Brev C.32

Lille Fuglede
Fugledemagle  Fugledemagle  -   - Fugledemagle
Flinterup 1 Jens Knudsen Dyre af Vidfuglebjerg skødede godset til dronning Margrete, som gav det til bisp Peder Brev F.8
2 Dom fra 1460 fastslår, at dette gods ikke stammer fra Lydike Gribs forældre, men fra Jens Glød.  Brev C.15
Tystrup 2  -
Ubby  Ubby     - Udby
Forsinge 1 Er Bent Billes tidligere gods. Brev C.9
Svalestrup  Svalestrup  -   - Svalestrup
Rørby

 Rørby

 -

  -                                                                                                                                                                 

Rørby
Årby  Årby  2 Godset er skødet 1328 af Bo Herlufsen sammen med gods i Særslev. I 1376 afsiger kong Oluf en dom om dette gods Brev B.24, 28, 10  Årby

 * Sejerø hørte i regelen til Ars herred, men har også hørt under Skippinge. Her er den vist under Skippinge.