Bispegods i Løve herred

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Gods under Brorup i Slagelse herred
Gods under Rollerup i Slagelse herred

Der var ingen egentlige len under Roskilde bispestol i Løve herred, men et par len i Slagelse herred havde gods i Løve. Løve var således det eneste herred på Sjælland, bispen ikke havde et selvstændigt len i:

Bispen havde tidligere ejet Havrebjerg, men byttede godset med Antvorskov Kloster mod at få Svenstrup i Ramsø herred. 1444 mageskiftede man sig med Sorø kloster til Kattrup, som senere udviklede sig til en hovedgård.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Y "Löffue herrit och Alsted herrit". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Men det meste af det gods, der er omtalt i afsnittet ligger for øvrigt i en række andre herreder end Alsted og Løve.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve

               

Ørslev Ørslev  2

Niels Grubbe og fætteren Oluf Grubbe forlenes 1418 med bispegodset her og gods i Ars og Merløse. Samtidig med forleningen skøder fætrene en del gods i Skippinge til bisp Jens.

Brev C.7

Kirke-Helsinge Dalby 2 Borger og byfoged i Slagelse Peder Griis pantsatte godset 1434. Hønggården afhændet 1465. Brev G.3
Finderup

                     

Høng

              

1
3

             

Chresten Holck pantsætter godset til Zabel Kerkendorph i 1408. Zabels gods tilfalder siden bispen. 

                                                                                                                                                                

Brev Y.5

              

Gjerslev Løve 3 Fru Kirsten af Løve sælger sit gods til Ringsted Kloster, der videresælger til bispen.  Brev Y.3

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Løve Havrebjerg Bispens Broderup len
Ørslev
Solbjerg
Stillinge Bispens Rolderup len
Skelbjerg Bispens Bjørnved len
Drosselbjerg Fadeburet i Roskilde
Helsinge
Løve
Bakkendrup
Hallenslev
Sæby
Reerslev
Vedby
Gjerslev
Finderup