Rollerup len i Slagelse herred

Borg i området: Rollerup (voldsted med murrester funder nær Antvorskov)

Bispegods

Slagelse herred

Kongelige len og lensmænd

Hovedgård: Rollerup (lå ved Valdemarskilde i Skt. Peders Landsogn. Nu opslugt af Slagelse)

Under Roskilde bispestol hørte en smule gods i Slagelse herred, hvor Antvorskov kloster ellers var den store godsbesidder. Rollerup len i Skt. Peders landsogn havde fået tillagt mange kirketiender fra herredet.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Skt. Peders landsogn i Slagelse Rollerup   Rollerup 2 bol Ejer 4 huse i Slagelse by. 

Skt.  Peders (Slagelse)

 

Biskops Lykke 1 Ejer jorden i følge tingsvidne fra 1424 (Brevene fra Roskildegård G.8).
Vedbysønder 2  -
Ottestrup 4  - Ottestrup
Skovse 1 Skov(hu)se mageskiftet til Antvorskov 1454
Højby 5  -
Løve herred Havndal 5  -    -
Øster Stillinge 1  -   Stillinge
Drøsselbjerg 1  -    -
Bildsø 1  -    -
Hegnede Hegnede  Tiende  - 

                                                                                                                                                                                       

Hegnede
Hellig Jomfru (Slagelse) Hellig Jomfru (Slagelse) Hellig Jomfru (Slagelse)
Kindertofte Kindertofte Kindertofte
Skelskør Skelskør Skelskør
Tårnborg Tårnborg Tårnborg

 

Rollerup med voldstedet var et større len under bispen:

1370

Nævnes som Roskildebispens ejendom i Skt. Peders Landsogn ved Antvorskov kloster. Voldsted med murrester er fundet, og der har tidligere været vand i voldgraven.

1379 Rollerup forlenes til Niels Pedersen.
1442-53 Poul Bille er bispens lensmand på Rollerup.
1476-86 Herluf Bille er bispens lensmand på Rollerup. Han er søn af Poul Bille.
1489-1501 Joachim Daa (biskop Niels Skaves halvbror) er bispens lensmand på Rollerup. Han er også lensmand på Saltø og i Vedby i Ottestrup sogn. Bisperne sørgede for deres slægtninge.
1501-46 Emmike Ottesen (Emmiksen) er bispens lensmand på Rollerup. Da han har livsbrev på lenet, bliver han siddende til sin død, altså også efter at kronen i 1536 overtager bispegodserne. Han betaler i afgift for lenet 1 læst rug, 1 læst byg.
1546-1568 Rollerup lægges ind under Antvorskov, der nu også er krongods efter, at klosteret er nedlagt.
1568-77 Margrethe Bassesdatter har livbrev på selve gården og voldstedet. Herefter nævnes stedet ikke mere.