Bispegods i Slagelse herred

Borg i området: Rollerup

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Rollerup, Sønderup og Brorup

                                                             

Under Roskilde bispestol hørte noget gods i Slagelse herred, hvor Antvorskov kloster ellers var den store godsbesidder. Bispens gods lå især omkring Slagelse by:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit G "Slaugelse herritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

Sogn Byer Gårde Noter
Hejninge Hejninge 1

Klostergods under Antvorskov, som 1403 er blevet overdraget til Roskildebispen. 

Kirke Stillinge Næsby 1
Boeslunde Åtrup  1

Peder Lang får godset i følge brev fra Hans Petersen 1385.

Brev G.16
Boeslunde 1

Eggert Retteblock pantsætter godset Nybølle til Zabel Kerkendorph 1398. Denne giver 1403 bisp Peder pantebrev på gårdene her samt gods i Flakkebjerg

Brev F.3, J.16

2

Mageskifte med Æbelholt Kloster 1412.

Brev F.11  
1

Pernille Pedersdatter, Johan Råbuks enke, skøder godset til Johan Reimersen 1375. I handelen indgår også gods i Erdrup og i Tybjerg herred.

Brev J.12

Torpe 2 Peter Deene (Degn) pantsætter 1398 gårdene til bisp Peder sammen med gods i Flakkebjerg og Sønderup. 1399 pantsætter Deene Erdrup for 6 mark sølv til Jacob Olsen. Og 1400 pantsætter Deene gården i Torpe til Zabel Kerkendorph. Brev G.1, 15, 18

Hemmeshøj Erdrup 1
1 Pernille Pedersdatter, Johan Råbuks enke, skøder godset til Johan Reimersen 1375. I handelen indgår også gods i Boeslunde og i Tybjerg herred. Brev J.12

Vemmelev Førslev 1 Kong Oluf befaler Tore Knudsen Dyre at holde sig fra sit gods her.  Brev G.7
Lundforlund Lundforlund 2 Egle Andersdatter af Sponsager pantsætter 1384 godset til Henrik Langebenck. Denne sælger 1393 godset til Zabel Kerkendorph til Hørby.  Brev G.11
Skt. Peders Hyllerup 1
Skt. Mikkels Slagelse 1 Jep Købmand i Slagelse anerkender, at han 1445 har en gård i Bjergby Gade i leje af bispen (på kortet over Slagelse er det den røde gård ved siden af "7" i Bjergby Gade). Hører siden under Brorup Len. Brev G.2  
Holslev 1 Heine Krull i Slagelse pantsætter 1336 godset til Henning Porszmand for 30 mark purt sølv.  Brev G.17

 

 

 

 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

 

Herred Sogn Bispetiende hører under
Slagelse Skt. Peder (Slagelse) Bispens Rolderup len
Vor Frue (Slagelse)
Hejninge
Ottestrup
Kindertofte
Skt. Mikkels (Slagelse) Bispens Broderup len
Tårnborg Fadeburet i Roskilde
Vemmelev
Boeslunde
Lundforlund
Gerlev
Bjergby
Sorterup
Sønderup
Gudum
Norup
Hemmeshøj