Slagelse herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Slagelse herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet  

 

 

 

Bispegods

Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Skt. Laurentius' alter i Roskilde Domkirke
Skt. Vilhelms alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Antvorskov Kloster
Æbelholt Kloster
Sorø Kloster