Bro(de)rup len i Slagelse herred

Bispegods

Slagelse herred

Svenstrup

Hovedgård: Broderup

                                                         

Under Roskilde bispestol hørte gods i Slagelse herred, hvor Bro(de)rup len i Skt. Mikkels landsogn (nord for Slagelse, i dag Brorupgård i retning mod Havrebjerg) havde fået tillagt mange kirketiender fra herredet.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Skt. Mikkels landsogn i Slagelse

Brorupgård

                         

 

 

Brorupgård 1=12 Hovedgården var på 3 bol. Skt. Mikkels (Slagelse) 
Slagelse 1 1 hus i Bjergby Gade
Herstrup 1   -
Lindebjerg 1   -
Norup 1   -                                                                                                                                                          
Jernbjerg 1 Givet til Antvorskov ved mageskifte 1516. Bispen fik istedet gods i Horns.
Havrebjerg* Havrebjerg 13

Erhvervet under Clement Griis

Havrebjerg
Finderup** Høng 1

Afgivet ved mageskifte med Antvorskov 1465.  

Finderup
Stillinge* Øster Stillinge 2

Erhvervet under Clement Griis

  -
Kr. Helsinge* Kirke Helsinge 1    -   -
Dalby 4 Tilhørte tidligere Peder Griis.   -
Solbjerg Solbjerg - Løve herred Solbjerg
Ørslev Ørslev - Ørslev
Pedersborg Pedersborg -  Alsted herred Pedersborg
Slag(løse)lille Slag(løse)lille - Slagløselille
Haldager*** Ravnebjerg 1

Erhvervet under Clement Griis

-

* Senere Løve herred.

** Ligger i Løve herred

***Ligger i Flakkebjerg herred

 

Bro(de)rup med Havrebjerg landsby og bispetiende af Gerlev sogn var et mindre len under bispen:

1352

Peder Nielsen er bispens lensmand.

1365-66 Niels Pedersen (måske en søn af forrige) er bispens lensmand.
1395-98 Væbner Bent Bille er bispens lensmand.
1435 Clement Griis er lensmand. Han får også tillagt en mølle og godset i Havrebjerg kommer til under ham.

Brev G.4

1454 Indgår sammen med Sønderup len i det mageskifte med Antvorskov, der til gengæld giver bispen Svenstrup ved Borup i Ramsø herred.
1674 Gården genopstår ved, at kronen sælger denne del af Antvorskov krongods til slægten Rosenpalm. Den er da på 75 tdr. hartkorn og får navnet Brorupgård.
1745-54 Ludvig Holberg købte 1745 Tersløsegård og Brorupgaard og oprettede et baroni 1747. 
1754 Holberg testamenterede baroniet til Sorø Akademi.