Alsted herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sorø Kloster

Sogne i området

Gods i herredet

                                                                

Kirkeligt er Sorø og omegn præget af, at her ligger Sorø kloster, men også bispen ejede meget gods i området. Bispedømmets indtægter af Alsted herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                     

 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster  Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Alsted

1100

Sorø Kloster ejer kirken Sorø Kloster           Sorø Kloster ejer 5 gårde i Alsted, 1 i Biskopsholm, 2 i Flinterup og 4 i Knudstrup
 • Johannes Lålæ nævnes i Alsted 1429. Karl Jepsen i Alsted nævnes 1483. 

 • Mogens Gad i Hylstrup er kendt 1484.

 • Nedlagte bebyggelser: Biskopsholm.

Alsted: 22 gårde, 3 huse 200 tdr.

    - Knudstrup: 4 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

    - Hylstrup: 6 gårde, 0 huse, 52 tdr. 

    - Flinterup: 4 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 3 huse, 335 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

Bjernede

Jomfru Maria og Skt. Laurentius

1100 ( )

Sognet blev 1414 mageskiftet fra bispen til Sorø Kloster Bispestolen ejede hovedgården Bjernedegård. Mageskiftet fra bispen til Sorø Kloster         Sorø Kloster ejer 8 gårde i Bjernede, 2 i Fulby, 2 i Ebberup og 3 i Hylstrup

Bjernede: 7 gårde, 0 huse 75 tdr.

    - Fulby: 10 gårde, 2 huse, 71 tdr. 

    - Ebberup: 9 gårde, 0 huse, 59 tdr. 

               I alt: 26 gårde, 3 huse, 206 tdr. hartkorn

 

Bromme* 1100 Sorø Kloster får tienden Bispen           Sorø Kloster ejer 22 gårde i Bromme, 2 i Ødemark, 2 i Ebberup og 3 i Hylstrup (en af dem er vandmølle). Antvorskov ejer 1 gård i Ødemark.
 • Ødemark var oprindeligt en landsby, som Sorø Kloster fik i reststrid med Tyge og Stig Jurissen 1280. Kom under Antvorskov len 1586, da Sorø blev skole. 1664 givet til en af kronens kreditorer admiralitetsråd Jens Lassen til Dalum. Den var da bondegård eller ufri hovedgård. 

 • Sorø Kloster ejer hovedparten af gårdene i Bromme.  

Bromme: 11 gårde, 0 huse 95 tdr.

    - Krøjerup: 15 gårde, 0 huse, 99 tdr. 

    - Ebberup: 3 gårde, 3 huse, 24 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 4 huse, 235 tdr. hartkorn

 

Fjenneslev 1100 ( ) Sorø Kloster får tienden Bispen         Klosteret ejede gods i Fjenneslev, nemlig testamenteret gods fra Absalons fædrenegods. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Fjenneslevlille og 19 i Fjenneslevmagle
 • Mørup hovedgård var under Sorø med lensmænd (kongelige småtjenestefolk som lakajer osv.). Blev givet til Ulrik Frederik Gyldenløve 1672. Fra ham kom den til amtmand i Sorø Frederik Gabel 1678.

 • Ved resterne af Asser Rigs gård lå ca. 1800 landsbyens største gård, som efter en brand blev flyttet ud på bymarken.

Fjenneslev: 11 gårde, 0 huse 90 tdr.

    - Fjenneslevmagle: 12 gårde, 0 huse, 107 tdr. 

    - Mørup: 1 gård, 0 huse, 23 tdr. 

               I alt: 5224 gårde, 0 huse, 221 tdr. hartkorn

 

Flinterup

Jomfru Maria

1100 ( , ) Alsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen           Sorø Kloster ejer 2 gårde i Vielsted og 2 i Frenderup. Antvorskov ejer 9 gårde i Flinterup.
 • Der er 22 gårde i sognet 1651. 

 • Under Hellestrup hører 5 gårde. Peder Nielsen nævnes som ejer ca. 1400. 1600 ejedes den af Christen Gyldenstjerne til Restrup.

 • En Peder Jensen af Flintorp er kendt.

Kirke-Flinterup: 8 gårde, 0 huse 56 tdr.

    - Frenderup: 4 gårde, 0 huse, 18 tdr. 

    - Tygestrup: 4 gårde, 4 huse, 23 tdr. 

    - Vilsted: 6 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

    - Hellestrupgård: 1 gård, 0 huse, 37 tdr. 

               I alt: 23 gårde, 10 huse, 180 tdr. hartkorn

 

Gyrstinge

Jomfru Maria

1100 Bispen Bispestolen ejede en mindre hovedgård i Gyrstinge by.  Portionen Ågerup ejer 1 gård i Gyrstinge.       Sorø Kloster ejer 2 gårde i Brandsmark og 22 i Ørslevvester. Antvorskov ejer 5 gårde Gyrstinge og 8 i Ørslevvester

Gyrstinge: 24 gårde, 1 hus 189 tdr.

    - Ørslevvester: 15 gårde, 0 huse, 115 tdr. 

               I alt: 39 gårde, 1 hus, 304 tdr. hartkorn

 

Lynge 1100 Bringstrup portion fik afgift af bispetienden, resten af tienden gik til Ringsted Kloster Bispen           Ringsted kloster ejer 1 gård i Lynge. Sorø Kloster ejer 20 gårde i Lynge, 14 i Suserupøster, 2 skove og Kongskilde mølle
 • Sorø Kloster  ejer størstedelen af sognets gårde. 

 • Frederikskilde er oprettet 1811.

 • Koldemosegård er fra 1859.

 • Forsvundne bebyggelser i Suserup: Nygård og Nyrupgård ved Nyrup Skov.

Lynge: 23 gårde, 0 huse 165 tdr.

    - Suserup: 3 gårde, 2 huse, 19 tdr. 

    - Topshøj: 9 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

    - Borød-Flinterød: 3 gårde, 0 huse, 19 tdr. 

    - Stenstrup: 4 gårde, 3 huse, 12 tdr.

    - Eskilstrup: 8 gårde, 2 huse, 25 tdr.

               I alt: 60 gårde, 13 huse, 336 tdr. hartkorn

 

Munke Bjergby* 1100 Sorø Kloster får tienden Bispen Bispestolen ejer 1 gård i Vede         Ringsted kloster ejer 1 gård i Bjerge. Sorø Kloster ejer 22 gårde i Bjergby, 6 i Vedde og 18 plus skov i Døjringe. Antvorskov ejer 2 gårde i Bjergby.
 • Sognet har hørt under Merløse herred

 • Petrus Niclasen de Dyringhæ ejede Døjringe hovedgård 1329-47. Hans søn Niels Pedersen, som er kong Valdemars fodermarsk,  omtales 1356. 1373 skødes gården til kronen.

Munke-Bjergby: 17 gårde, 0 huse 185 tdr.

    - Døjringe: 12 gårde, 0 huse, 74 tdr. 

    - Vedde: 7 gårde, 1 hus, 39 tdr. 

    - Eskilstrup: 9 gårde, 1 hus, 94 tdr.

               I alt: 45 gårde, 2 huse, 394 tdr. hartkorn

 

Pedersborg 1200 Sognet blev 1414 mageskiftet fra bispen til Sorø Kloster Sorø Kloster    Dekanatet       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Pedersborg, 5 i Heglinge, 11 plus 1 skov i Haverup samt 8 spredt i sognet ellers.
 • Hovedgården Pedersborggård  blev lavet som borg af Peder Torstensen. Den endte hos bispen, som mageskiftede den til Sorø Kloster.

 • Kirken ligger på Pedersborgs borgbanke.

 • I Borød var der 7 gårde under Sorø Akademi. Carl von Rohr/Rhode fik 1649 2 af dem mod at afgive noget gods i Jylland. Han oprettede Borødgård af gårdene. Denne kom i 1656 atter i akademiets eje.

 • Landsbyen Heglinge er forsvundet.

Pedersborg: 18 gårde, 4 huse 128 tdr.

    - Borød: 7 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

    - Havdrup: 12 gårde, 2 huse, 36 tdr. 

    - Lynge: 12 gårde, 0 huse, 80 tdr. 

               I alt: 49 gårde, 6 huse, 279 tdr. hartkorn

 

Slaglille 1100 ( , )           Sorø Kloster ejer 12 gårde i Slaglille, 2 i Løng, hele Slagelsebo (12 gårde) samt Sasserbo vandmølle
 • Trud Litle opførte kirken.

 • Slagelsebo nedlægges 1643 og gøres til "Sorø Store Ladegård". Akademiet sælger gården 1861.

 • I sognet lå Krebsehusgård. Til denne ejendom hørte der en kro. 

Slaglille: 14 gårde, 1 hus 110 tdr.

    - Brandsmark: 4 gårde, 0 huse, 24 tdr. 

    - Store Ladegård*: 1 gård, 0 huse, 79 tdr. 

    - Lille Ladegård'*: 1 gård, 0 huse, 45 tdr. 

               I alt: 20 gårde, 1 hus, 260 tdr. hartkorn

      * for Sorø

Sorø 1160

Sorø Kloster  Sorø Kloster           Sorø Kloster ejer 6 gårde i Sorø plus det store område, selve klosteret ligger på
 • Skolen og senere byen er opstået i tilknytning til Sorø Kloster

 

 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                                                         

Allindemagle: 18 gårde, 0 huse 100 tdr.

    - Valsømagle: 12 gårde, 2 huse, 85 tdr. 

    - Ske: 6 gårde, 0 huse, 47 tdr. 

    - Tostrup: 4 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Allindelille: 11 gårde, 0 huse, 61 tdr. 

               I alt: 52 gårde, 3 huse, 352 tdr. hartkorn

 

Vester Broby

Vor Frue

1100 Sognet blev 1414 mageskiftet fra bispen til Sorø Kloster Sorø Kloster           Sorø Kloster ejer 23 gårde i Vester Broby

                                 

Bråby: 22 gårde, 8 huse 189 tdr.

               I alt: 22 gårde, 8 huse, 189 tdr. hartkorn

 

* Er i middelalderen noteret under Merløse herred (s.d.). Det samme gælder Stenmagle.

Hovedparten af de 475 gårde med 484 jordbrugere i Alsted herred (i 1651) lå oprindelig under Roskildegård, senere under under Sorø Len, som var oprettet efter reformationen af alt det gods, som klosteret i Sorø havde ejet. I perioder lå herredet også under Vordingborg Len. Liggende midt på Sjælland kunne Alsted puttes ind under en masse len, som grænsede op til midten. Der var meget lidt adelsgods i herredet (23 jordbrugere). Hele 396 af jordbrugerne hørte under Sorø Akademi (altså det gamle klostergods), enkelte gårde tilhørte Antvorskov i naboherredet Slagelse, mens kronen fra gammel tid af havde 65 gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Sorø Amt som dog alene omfatter Alsted herred ( ) plus Stenmagle Sogn oplistet under Merløse herred. Lægger man antallet af gods i sognene inklusive Stenmagle sammen, får man et samlet tal af 742 gårde, 70 huse og 5172 tdr. hartkorn.