1568          Portionen Bringstrup

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Bringstrup havde gods og fik bispetiende i flere herreder.

I alt 2 bol og tiende af 4 sogne

Fællesportioner

Portio Bregenstrup

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Godset lå i følgende herreder:

Summarum opgjort 1568
Rug 4  pund 
Byg 11 pund 
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 8½ mark og 1 skilling

Mål og vægt og penge