Kirkesogne i det gamle Sorø amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                       

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men vist på kort over amterne før 1970. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. Det senere Sorø Amt bestod dengang af flere amter:

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

Ringsted

-Ringsted

742

70 

5172

Kronen: 57 gårde, 1 hus, 393 tdr.

Kirken: 50 gårde, 10 huse, 279 tdr.

Universitet/Skole: 29 gårde, 1 hus, 202 tdr.

Gammel adel: 116 gårde, 11 huse, 770 tdr.
Enevældeadel: 244 gårde, 16 huse, 1831 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 243 gårde, 31 huse, 1672 tdr.

Selvejerbønder: 3 gårde, 0 huse, 22 tdr.

Sorø

 

Alsted

446

78

3396

Kronen: 23 gårde, 23 huse, 125 tdr.

Kirken: 16 gårde, 5 huse, 102 tdr.

Universitet/Skole: 366 gårde, 33 huse, 2893 tdr. (Sorø Akademi)

Gammel adel: 11 gårde, 2 huse, 86 tdr.
Enevældeadel: 21 gårde, 9 huse, 116 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 8 gårde, 6 huse, 66 tdr.

Selvejerbønder: 1 gårde, 0 huse, 5 tdr.

Antvorskov

Slagelse

945

225

7456

Kronen: 601 gårde, 112 huse, 4964 tdr.

Kirken: 79 gårde, 43 huse, 567 tdr.

Universitet/Skole: 23 gårde, 5 huse, 137 tdr.

Gammel adel: 143 gårde, 41 huse, 980 tdr.
Enevældeadel: 6 gårde, 0 huse, 46 tdr.

Grever/friherrer: 13 gårde, 2 huse, 78 tdr.

Borgerlige: 77 gårde, 16 huse, 664 tdr.

Selvejerbønder: 3 gårde, 6 huse, 16 tdr.

Korsør

Flakkebjerg

1082

355

7865

Kronen: 126 gårde, 19 huse, 990 tdr.

Kirken: 53 gårde, 18 huse, 343 tdr.

Universitet/Skole: 108 gårde, 61 huse, 914 tdr. (Herlufsholm)

Gammel adel: 556 gårde, 182 huse, 4060 tdr.
Enevældeadel: 9 gårde, 1 huse, 38 tdr.

Grever/friherrer: 83 gårde, 25 huse, 623 tdr.

Borgerlige: 114 gårde, 49 huse, 864 tdr.

Selvejerbønder: 3 gårde, 0 huse, 29 tdr.