Ringsted Klosters gods i Alsted herred

Ringsted kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

Gods i herredet

                                              

Godset i Alsted herred (hvor det større kloster Sorø lå og ejede meget) er fordelt således:

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Alsted Lynge Lynge 1 Plus bispetienden
Munke Bjergby Bjerge 1 Skænket af kong Valdemar I
Sigersted Sigersted 8 Mageskiftet med Sorø kloster mod gods i Slagelse herred