1150               Dekandømmet

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Degnen har sit hovedgods i Såby

I alt 44 bol.

Dekandømmet

Brugsstørrelser

                                     

Dekanatet

Embedet som dekan, domkapitlets formand, nævnes i det 12. århundrede. Gods i 5 herreder med hovedvægt på Såby i Volborg Herred. I en periode ejede dekanen Pedersborg ved Sorø, som egentlig hørte under Sorø Kloster, og som 1414 kom tilbage til klosterets gods. I denne handel indgik også smågods, som klosteret fik, fra Krøjerup, Haverup, Løng, Næsby under skoven. Godset fordeltes herefter på denne måde:

Af godset fulgte følgende indtægter årligt: 

Summarum
Rug 3½ læster, ½ pund og 1 skæppe
Byg 4 læster, 1½ pund og 6 skæpper
Havre 2 tønder
Grise
Får 18½
Lam 22
Gæs 24
Høns 80
Penge 10½ mark og 6 skilling

Mål og vægt og penge