Dekandømmegods i Sømme herred

Dekandømmet

Kirker i herredet

                                                 

Degnedømmets/dekanatets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Fløng Fløng 2

 -