Dekandømmegods i Volborg herred

Dekandømmet

Kirker i herredet

                                                 

Degnedømmets/dekanatets gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kr. Såby Såby 22 Dertil kommer 8 øde gårde, 2 skovlodder for hver 150 svin samt bispetiende af kirken fra 21/3 1415, men ikke patronatsret.
Allerslev Allerslev 2  -
Dellinge 1 Møllen