Sorø Kloster i Alsted herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

Gods i herredet

Sorø Kloster lå selv i Alsted herred, og det var naturligt for munkene at samle så meget gods som muligt i nærheden af dem selv. Så det fremgår af klostrets gavebog, at der var store besiddelser i Alsted herred. Og mange af oprindelige grangier (hovedgårde inden de i 1200-tallet blev udstykket som fæstegårde) lå også her (markeret med *). Hovedgårde er sat til 4 (fæste-)gårde.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Alsted Sorø Sorø 6 Asser Rig vælger blandt sine ejendomme Sorø som det sted, han med sine brødre vil grundlægge et kloster. 
Alsted Alsted  4 Hovedgård givet 1199 af Johannes Sunesen som sjælegave
1 plus mølle Ridder Hamund Litle og hustru Ingeborg for 100 mark sølv 1316 plus 100 mark 1326 gav via barnebarnet og efter nogle retssager Johannes Nielsen Hvitting  deres gods
Biskopsholm 1 Hans enke Christine  gav 1343 Frøsmose og Biskopsholm
Flinterup 2 Hører under Bjernede
Knudstrup (Gøgstorp)  4 Hovedgård som grundlæggelsesgods givet af Absalon
Ørslevvester 4 Fået ved mageskifte med Antvorskov 1532. Dette får gods i Slagelse, Flakkebjerg og i Østrup samt Kagerup.
Slaglille  Slaglille 3 3/4 af hovedgården Tuebol som gave fra Trugot Litle, 1/4 fra søsteren Tolla.
4 Hovedgård i Slaglille købt af Niels Thoddesøn for penge fra gård i Vanløse, Stenmagle     
5 Smågods fra mange forskellige gaver og handler  
Løng 2 Hører under Bjernede
Sasserbo 1-vandmølle Sjælegave fra fru Reynild (Ragnhild), hustru til en af de første grundlæggere Ebbe (Skjalmsøn)
Slagelsebo* Valdemar den Første ejede halvdelen af Slagelsebo og Absalon mageskiftede for landsbyen Skellerød og en vandmølle. Skellerød tilhørte Roskilde bispestol, så han overdrog bispestolen, hvad hans farbror Toke havde overdraget, nemlig 1/5 af hele byen Jørlunde, Hesselrød og Lerholt.

Stenmagle Stenmagle 4 Hovedgård givet af Johannes Marsk på dødslejet
8 Hovedgården Øksneskov givet 1284 af Absalon Andersen med resten af Stenmagle, Nyrup og Assentorp, men tilbageholdt af arvingerne, som først udleverede det 1293 efter en dom og efter Erik Menveds indgriben   
Vanløse 4 Hovedgård købt af Absalon Gertsen med penge for gård i Niløse. Gården senere solgt til Niels Thoddesen
Gyrstinge Brandsmark 2 Hører under Bjernede
Ørslevvester 1 Givet af Ormarus, da han og sønnen blev lægbroder  
1 Givet af Haagen  
1 Givet af Johannes Kalv, da han blev lægbroder
1 Givet af Bosko  
1 Givet af Asser Mæredssøn  
4 Ridder Peder Tokesen mageskiftede mod jord i Jyderup og Faxe.  
2 Givet af Asser Hefne, delvis med mageskifte  
2 Givet 1275 af Andreas Nielsen, delvis med mageskifte med gods i Stubberup, Fakse
2 Givet af Augo Dyr  
1 Givet af  Jon Jonsen Litle bevidnet af hans svigersøn Toke/Tyge Jurissen

4 Brødrene Johannes og Anders Petersen gav hovedgård 1277

2 Hører under Bjernede
1 Mageskiftet med Johannes Ulf  

Hører under Pedersborg

 

Pedersborg (Peders-)Borg* 4 Hovedgård erhvervet af biskop Peder Sunesen ved mageskifte med Johannes Ulf mod gods i Undløse mm.
Haverup/Haugerup 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Borød 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Grøfte 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Landbotorp (Store Frederikslund) 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Vedby(-nørre) 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Skovse 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Øslev 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Næsby 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Mørup 1 Mageskiftet med Johannes Ulf  
Heglinge  5 Gave fra Asser Rig, som først gav 1/9 og senere halvdelen af byen og i den tilhørende sø Tolestorpbugten, som kaldes Søndervig
Haverup Ore 4 Sjælegave fra Asser Rig, som gav 2/5 af Haugerup Ore og en fiske plads, kaldet Wæthlegerdh
4

Klosterstifteren Toke ville give sin halve hovedlod og godset her er  1/5 af dette

2

Hans søster Magga, der indtrådte som nonne  i Vor Frue kloster i Roskilde, gav sin del af Haugerup Ore som sjælegave

Skov En skov, som tilhørt  den fjerde søn af Skjalm Hvide (Sune) købte Absalon til klostret
Vester-Broby Vester Broby 4

Hovedgård som gave 1214 fra biskop Peder Sunesen 

Broby 3 Folmer Jacobsen Lunge gav 1 hovedgård og 2 lejegårde i sjælegave

16 Anders Jacobsen Lunge gav 2 hovedgårde med hver 4 fæstere og mageskiftede 1417 yderligere slægtens sidste2  hovedgårde i Broby mod gods i Flakkebjerg
Munke-Bjergby Munke-Bjergby* Tiende

 Peder Sunesen gav klostret Roskildekirkens tiende i sognet

6 Sjælegave for Ulmfrid, Esbern Snares hustru, i form af 1 hovedgård Munkebjergby med vandmølle.
Døjringe 4 Sjælegave 1298 fra Esbern Hammer, som indgav sig i klosteret   
2/3 skov Sjælegave 1317 fra Cæcilie, enke efter ridder Asser Jensen   
4 Sjælegave (Rudemark og Tornemark) 1347 fra Cæcilie, d.a.  Nicolai Knæling og enke efter Toke Pedersen   
6 Boëtius Dyre skænker sit arvede gods som sjælegave 1391
4 Gese Olavsdatter Bjørn mageskifter sit gods i Døjringe mod gårde i Ars og Merløse
Vedde 6

Klostrets første grundlægger Ebbe Skjalmsen havde lovet gods til klosteret og hans søn Sune Ebbesøn gav "Wætle" 

Kirke-Fjenneslev Fjenneslevlille 0 Absalon skænkede til Sorø alt sit gods minus Fjenneslev, som han overdrog sin bror Esbern.
4 Toke Skjalmsen  testamenterede sin halve hovedlod,  3/8 af Fjenneslevlille by
4 Ridder Johannes Nielsen Hvittings  enke Christine gav 1343 som sjælegave hovedgård plus Frøsmose og Biskopsholm, så klostret kunne få resten af byen
Fjenneslevmagle 8 Sognepræst i Broby Peter Brakke gav 2 hovedgårde og blev senere gråbroder i Roskilde  
3 Bo Torbensen  borger i Ringsted, og hustruen Gyda gav hovedgård som sjælegave 1347

4 Væbner Bo Johansen Sparre gav nordligste hovedgård som sjælegave 1398
4 Torben Jensen Sparre gav hovedgård som sjælegave 1414
Lynge Lynge* 20 Absalon skænkede 1 ladegård  som sjælegave for sig selv
Suserupøster 4 Domprovst i Roskilde Toke Stigsen gav sin hovedlod, 1 hovedgård, som sjælegave

10 Mageskiftede 2 hovedgårde her 1272 med Juliane Tulisdatter for 2 hovedgårde i Næsby, 1 i Tyvelse

Suserup Skov 1 skov Erhvervet 1410 i tvist med ridder Erik Tommesen til Vinstrup. 
Hemedal Ore 1 skov
Kongskilde 1 mølle Peder Olufsen af Tystrup havde ødelagt møllen og gav som erstatning jord i Bringstrup

Bromme Bromme Tiende

Peder Sunesen gav klostret Roskildekirkens tiende i sognet

22 Sjælegave for Ulmfrid, Esbern Snares hustru, nemlig hele landsbyen  Bromme  
Ødemark 4 Gods tilkendt klostret efter tvist 1280 med brødene Toke og Stig Jurissen.

Krøjerup 4 Erhvervet 1253 i mageskifte med Andreas Aghesen for klostergods i Vejleby
Søtorp 2
Bjernede Bjernede 4 Hovedgård mageskiftet med Roskildebispen 1414
Fulby 2 Hører under Bjernede
Ebberup 2
Hylstrup 3 Inkl. vandmølle. Hører under Bjernede
Kirke-Flinterup Vielsted 2 Hører under Bjernede
Frenderup 2

* Grangie