Sorø Kloster i Ringsted herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                   

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Absalon ville gerne give sin slægts begravelseskirke et godt fundament, så han gav meget gods og han skænkede også hele bispetienden i på den tid, hvor den betaltes i penge i stedet for i korn. Da man begyndte at betale tiende i korn, tog han gaven tilbage, for at hans efterfølgere på bispestolen ikke skulle lide skade, og til erstatning overlod han klostret for fremtiden at opkræve tiende i en række konkrete kirker som Haraldsted her i herredet. Her er klostrets gods i dets naboherred Ringsted:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Skt. Bendts Ringsted 1 Bengt Hemmingsen til Merløse overdrog bygård i Ringsted, han havde købt af borgeren Fikke Askebrænder 1408  
Bringstrup Ørslevøster (Ørslev i skoven) 6 2/3 som gave fra Esbern Snarre, som først sønnesønnen Esbern Snerling udleverede 1233.
3 plus vandmølle 1/3 som gave fra Esbern Snarre som datteren Ingeborg  udleverede 1250.
Bringstrup 4 Hovedgård som gave fra Esbern Snarre, som først sønnesønnen Esbern Snerling udleverede 1233.
6 Resten af byen minus 1 hovedgård som gave fra Esbern Snarre som datteren Ingeborg  udleverede 1250.
4 1 brydegård som sjælegave 1284 fra ridder Peder Olufsen af Tystrup. Han gav også gaven som bod for at have ødelagt Kongskilde vandmølle. 
Sigersted Sigersted 4 Fru Gyde gift med Oluf Glug overdrog klostret godset.
8 Mageskifte med Ringsted kloster 1407 mod dettes gods i Slagelse herred
Skellerød 4 For at kunne opbygge en ladegård i Slagelsebo til klostret, mageskiftede Absalon godset her til kronen. Dette gods var imidlertid bispegods, så han gav af klostrets gods hvad hans farbror Toke  havde givet, nemlig 1/5 af hele byen Jørlunde

Allindemagle Estrup (Estretorp) 4 Jakob Sunesen gav 1240 hovedgård som sjælegave for sønnen Jens (Johannes)
Øde-Førslev Førslev 2 Cæcilie af Pedersborg skænkede klostret to gårde.
Haraldsted Haraldsted Tiende

Roskildebispen gav klostret tienden i sognet

Ørslev Ottestrup 4

Absalon og Esbern Snarre mageskiftede gård fra Sankt Mikkels kirke i Slagelse i bytte dette gods

Haslev Haslev 4

Absalon og Esbern Snarre gav gods udskilt fra Haslev.

Jystrup Atterup 6 Sune Ebbesøn gav på vegne af faderen  Ebbe halvdelen af hans hovedlod, herunder godset her