Antvorskovgods i Flakkebjerg herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget. Her er godset i Flakkebjerg herred, hvor klostret desuden ejede en del gårde i Skelskør:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Flakkebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt.-Nicolai Skælskør Se: Skælskør by
Eggeslevmagle Eggeslevmagle 1  Gården blev erhvervet ved mageskifte 1545 med Johan Friis sammen med gods i Ars. Friis fik gods i Tuse. Der var også et mageskifte 1542.
1 Henneke Bjørn lejer gården af klostret for 10 år. Han lejer også gods i Bjerre og Nybølle.
2

Mageskifte med Skovkloster 1495, hvor Antvorskov fik gårdene her, gods i Tjæreby samt gods i Merløse. Skovkloster fik gods i Tybjerg.

Lyngbygård 12  Oprindeligt landsbyen Lynge med 12 gårde samlet i hovedgård og erhvervet 1403 fra Peder Nielsen Present
Lyngby 1 Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Løve, Merløse, Boeslunde, Lundforlund og Tuse 1450.
1 Eline Palnesdatter i Ordrup, enke efter Jacob Jonsen, gav klostret gården, hvilket bevidnedes af 2 præster 1417. 
1 Århuskannikken Jens Knudsen lånte 100 mark af Mikkel Rud til Vedbygård og pantsatte gården her 1424. Denne solgte det hele til klostret 1424. Sønnen Jørgen Rud stadfæstede  handelen i et brev 1470.

2 Johan Oxe, mageskiftede 1478 gårdene her sammen med gård i Slagelse og fik til gengæld gods i Merløse og Ars. Godset udlejes 1483 til Jørgen Rud, der også lejede gods i Løve.  
Frankerup 1 Jens Pedersen Present lejer gården her og en i Gimlinge 1427. Slægten Present slog sig op fra lav- til højadel ved at leje klostergods, tjene på det, bruge pengene til godsopkøb.
1 Stephan von Lippen har gården i leje af klostret 1398. Han lejer også gods i Slagelse.
Eggeslevlille 1 Indløst af pant 1403 fra ridderen Bjørn Olufsen. I pantet indgik også gods i Bjerre
3 Niels Esbernsen Bille skødede godset 1406.

                                                                                                                                                                    

Høve Høve 1 Præsten Peder har en mølle i leje af klostret 1554.   
1 Klostret ejer 1 gård i sognet.   
Oreby 2 Jon Jacobsen i Slagelse solgte gården, som hed Askegård, til væbneren Jacob Mortensen af Svinninge 1398. Denne købte også 1399 de rettigheder, Niels Pedersen af Lyngbymagle havde. Jacobs bror Jens arvede gårdene og solgte dem 1410 til Bo Litle. Dennes søn Jep Bosen pantsatte ejendommen til klostret 1412. Jep var sidste mand af sin slægt, men selve ejendomsretten må være afhændet til Jens Clausen af Haldagerlille, måske i slægt med Jeps ukendte hustru. Han solgte Askegården til klostret 1476. Han solgte også en gård i Bøgelund. Svogeren Jep Nielsen bevidnede 1479 på sin søsters vegne, at skødningen var i orden.
½ Jens Petersen Dørsvend giver 1382 halvparten af gården til sin bror Bo, som han skylder penge. Godset ender hos klostret.
1 Jens Adsersen pantsatte gården 1373 til Jens Redemersen, som han skyldte penge. Godset ender hos klostret.  
1 Joachim Beck til Førslev mageskifter med klostret 1531. Klostret får gårde i Slagelse og Alsted. Klostret gav ham godset her nær ved hans egen hovedgård. Samt gods i Haldagermagle og Førslev.  
Kvislemark Kvislemark 1 Hovedgård fra Hans Portmand af Kvislemark.
Førslev Førslev

 

 

 

 

 

 

 

1 Måske ikke hovedgården Førslev, men stor gård i sognet.  Anders Jacobsen Lunge skødede 1417 gården til væbneren Per Råris. Denne pantsatte 1418 gården til svogeren Evert Halvegge, der allerede 1395 havde klostergods i sognet i leje.  Råris' enke Kirstine af Bøgelund skødede gården til Evert Halvegges enke Johanne 1443. Hun gav gården til klostret allerede 1442. Gaven bekræftes af svigersønnen Peder Mogensen Ravensberg 1458. Ravensbergernes Førslev er nu samlet til det nuværende Førslevgård.

2 Væbner Henrik Daa af Kelstrup pantsatte gårdene til klostret 1461. Senere samme år opgav han at tilbagebetale gælden og gav klostret skøde på godset. 
2 Niels Drage pantsætter godset til Henning Podebusk.  Dennes søn Predbjørn overlod pantet til herredsfoged i Slagelse Hans Gyrsting, som gav klostret gårdene 1412. 

3 Torsten Kare får tilkendt 2 gårde af kongen 1376. Året efter får han mere i pant fra slagelsesborgeren Markvard Tellefsen. Hans søn Per Torstensen Beyer giver klostret godset 1416.
1 Borger i Næstved Mads Mikkelsen gav på vegne af sin bror Oluf Mikkelsen gården som sjælegave 1399.   
1 Peder Ebbesen i Jellinge gav godset 1399.   
3 Joachim Beck til Førslev mageskifter med klostret 1531. Klostret får gårde i Slagelse og Alsted. Klostret gav ham godset her nær ved hans egen hovedgård. Samt gods i Haldagermagle og Høve.
Arløse 2
2 Ridder Jachim Bjørnsen gav godset 1465.
Sørbymagle Bødstrup 1 Gave 1403 fra Evert Moltke
3 Peder Finkenow afstod alt sit gods i Bødstrup til klostret 1398-99. Godset havde Finkenow fået fra borgmester i Slagelse Oluf Assersen og Arnold Moltke enke Elina af Helsinge.

1 1 bol mageskiftet af Anders Griis for lensret til Nordrup. Han afstod også gods i SludstrupHemmeshøj og Valby Ore.

Sørbymagle Tiende Gave fra Roskildebispen som var i kraft helt til 1569
1 Anders Pedersen Panter af Svanholm solgte klostret godset 1400. 
4 Ingefred af Vandløse solgte klosteret 1 bol 1339. 
1 Mogens Jensen solgte på vegne af sin bror Bo gården til Niels Jensen af Vandløse 1411. Den kom siden via pant i klosterets eje. 
1 Grev Herman af Gleichen pantsatte al sin jord i Sørbymagle 1319. Senere på året solgte han det.
Gimlinge Gimlinge 1 Klostret køber 1319 godset af grev Herman af Gleichen
1 Peder Bosen, munk i klostret, testamenterer gården 1404. Det kan være den gård, Jens Pedersen Present lejer 1427 sammen med gård i Frankerup. Slægten Present slog sig op fra lav- til højadel ved at leje klostergods, tjene på det, bruge pengene til godsopkøb.
4 Peder Thorsen af Sørby pantsatte 1338 gården til Bendix Dynelsen. Det kan være den gård, Peder Nielsen Present af Vollerup lejer af klostret 1399. Noget af lejen går til kirkebyggeri i Gimlinge. Slægten Present slog sig op fra lav- til højadel ved at leje klostergods, tjene på det, bruge pengene til godsopkøb.
1 Gert Esbernsen af Vollerslev skøder 1429 gården til klostret.
2 Aksel Lagesen Brok til Clausholm giver 1498 gods som sjælegave for sig selv, sin hustru og sine forældre. Han giver også gods i Løve og Ars. Godset her havde han dog 1488 pantsat til sin søster Valborg, så det skulle først indløses. Det kan være de gårde, Hans Krafse bestyrede 1528.

Vemmeløse 2 Mageskifte 1542  med kansler Johan Friis. Friis fik gods i Tuse. Der var også et mageskifte 1545.
Bjerup 1 Mads Knudsen pantsætter 1311 gården til en broder i klosteret, som giver klosteret gården.    
Tystrup Vinstrupgård 1 Nedlagt hovedgård (borgbanke bevaret) i Vinstrup by  
Hedbo Skov Skov Dom 1542, som bevidner, at klostret ejer skoven.  
Tystrup 3 Mageskiftet med Sorø kloster 1532. Antvorskov får også gods i Slagelse og i Merløse. Sorø får gods i Alsted
Gunderslev Rejnstrup 1 Gården erhvervet 1403 som gave fra Jacob Ebbesen. Det er måske en af de 2 gårde, Aksel Lagesen Brok fik ved mageskifte. 
1 Gave fra Ivar Henriksen 1409. Det er måske en af de 2 gårde, Aksel Lagesen Brok fik ved mageskifte. 
2 Jens Gyrsting fik livsbrev på gårdene 1395. Det er måske de 2 gårde, Aksel Lagesen Brok fik ved mageskifte. 

Kirkerup Esholte 1 Halv hovedgård sælges af Ulf Sab 1272. Den anden halvdel fortsætter som beskeden væbnergård til efter 1448.
5 Købt af Erik Hardenberg 1489 sammen med gods i Bjerre og Menstrup
Kirkerup Tiende Tienderetten bevaredes helt til 1569   
Tostrup 1 Mageskiftet med Vor Frue Kapel i Roskilde. Kapellet fik gods i Merløse.  
Ørslev Sibberup 3 Ridder Stig Andersen Hvide giver 1361 gods som sjælegave for sig selv, sin hustru, sine forældre og sin søn. Han giver også gods i Merløse.
Krummerup Halagermagle 1 Per Lauridsen fik gården i arv 1468 sammen med hovedgods i Slagelse. Han solgte den til klostret.
1 Joachim Beck til Førslev mageskifter med klostret 1531. Klostret får gårde i Slagelse og Alsted. Klostret gav ham godset her nær ved hans egen hovedgård. Samt gods i Førslev og Høve.
Ting-Jellinge Jellinge 1 Mageskifte 1511, hvor Anne Present , enke efter Eiler Hak, gav klostret gården mod at få 2 gårde i Horns. 1551 mageskiftede klosteret så gården igen. Den tilfaldt Engelbrecht Bydelsbak. Hvad klosteret fik til gengæld, fremgår ikke af skiftebrevet. Abbeden i Sorø er 1534 forlenet med dette gods.

Nørre Jellinge 1 Karine Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen til Vollerup, gav dette gods som sjælegave. Hun giver også gods i Skippinge, Rumperup, Eskebjerg og Fyn

Bjerre Bøgelund 1 Laurids Hemmingsen af Lindebjerg solgte gården 1459.  
1 Åge Bosendal pantsatte gården for 40 mark 1448, og da han ikke kunne indløse, overtog klostret gården.
1 Væbner Jep Bosen Gris skyldte Ørslev kirke penge for sjælegave. Klostret garanterede for lånet, og da han ikke kunne betalte, tog man gården 1426.
1 Jes Værkmester fra Slagelse, Laurids Hemmingsen af Lindebjerg og Oluf Smed lånte penge af Jens Clausen 1456 og havde  skødet ham andel af gården 1447. Ejerlavet solgte gården til klostret 1460.  
1 Jens Clausen af Haldagerlille solgte Askegården her til klostret 1476. Han solgte også en gård i Oreby.  
Bjerre 1 Bjørn Olufsen afgiver 1435 gården, når han dør . Det er måske samme gods, som broderen Henneke af Søholm lejer af klostret for 10 år. Han lejer også gods i Eggeslevmagle og Nybølle.
1 Erik Hardenberg sælger gården 1435. 
1 Købt af Erik Hardenberg 1489 sammen med gods i Menstrup og Kirkerup
1 Peder Nielsen gav gården i sjælegave. Han gav også gods i Alsted.
Skørpinge Halkevad 1 Beate Rønnow, enke efter Evert Moltke til Bavelse, gav gårdene som sjælegave 1454 sammen med gods i Ølstykke samt nogle panter efter Dorthe Herlufsdatter Snekken, enke efter Claus Daa (240 mark),  Folmer Mortensen Gyrstinge  (120 mark) og Jens Markesen  (60 mark). 

8 Niels Pedersen bekræfter 1372, at han lejer 2 bol jord af klosteret. Hvordan Antvorskov er kommet i besiddelse af dette gods, vides ikke.   
Mølle Kong Abel giver klostret møllen 1252.
Skørpinge 1 Kong Abel giver klostret gården og noget skov 1252.
2 Niels Ulf gik 1311 i klosteret og gav to storgårde, denne her og en i Tuse.  Conrad af Brunsberg beder 1382 klosteret om at forlene en vis Johan med dette gods.
2 Niels Lauridsen pantsatte godset til Jens Mogensen 1389. Denne pantsætter det samme år til Ludvig Pommer. Hans enke Sigrid overlod 1440 pantet til klosteret, som inddrog godset.  
1 Torben Bille af Søholm gav klostret gården som sjælegave 1461. Desuden gav han mere gods i Slagelse.
1 Der er et brev fra 1561, hvor Børge Trolle meddeler, at han har skødet gården til klostret. 
1 Christian I mageskiftede 1467 gårdene, som var øde, mod 1 gård i København. I handelen afgav kongen også 1 gård i Slagelse
Marvede Menstrup 1 Købt af Erik Hardenberg 1489 sammen med gods i Bjerre og Kirkerup
1 1501 mageskifter Oluf Daa til Ravnstrup gårde i Haldagerlille og får denne af klosteret. 1511 mageskifter han gården her med Børglumbispen Niels Stygge Rosenkrantz.

Hyllested Hyllested 1 Kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens mageskiftede gården her, gods i Merløse, Hammer, Faxe og  Bårse og fik til gengæld 4 gårde i Horns.
2 Anders Røllike til Nygård sælger 1544 gårdene til klosteret. Han solgte samtidig gods i Tybjerg.
2 Væbner Christopher Eriksen af Vindinge mageskiftede gårde i Slagelse mod gods i Løve og her.
1 Lene Hak, enke efter Hans Krafse til Basnæs, mageskiftede den øde gård her med gods i Slagelse.

Fårdrup Fårdrup 1 Købt 1392 af Margrethe, enke efter Hans Dørsvend.   
1 Elsif Olufsdatter Saltensee, enke efter Johannes Grubbe,  solgte gården 1332 og gik så i Roskilde Agnete kloster.
3 Peder Grubbe pantsatte alt sit gods 1333. Det endte med, at klosteret overtog det. 
1 Anders Olufsen Saltensee af Tystofte testamenterede godset 1430, men der skulle flere retspåbud og kongebreve til, før klostret kunne få godset.
1 Oluf Daa til Ravnstrup mageskiftede godset for at få en byggegrund 1501.
2 Kannik i Roskilde Laurids Falster solgte godset 1511.
2 Anders Olsen af Krøjerup (våben kendt, slægt ukendt) solgte gården 1511
Flakkebjerg Flakkebjerg 2 Peder Ebbesen af Jellinge solgte 1430 sin gård til klostret, som derpå solgte videre til Laurids Siggesen. Laurids Siggesen pantsatte gården til ridderen Palne Jensen 1429. 1434 giver Laurids klosteret tilladelse til at tage gården i besiddelse ved at indløse pantet. Palne Jensen overlader klostret pantet 1441. 1443 overlader prior Bent sin svoger Engelbrecht Bydelsbak at drive gården. 1446 sælger den egentlige ejer, Laurids Siggesen, gården til Oluf Axelsen Thott mod, at denne inddrager pantet. Det endte dog med, at Oluf Axelsen skødede godset til klosteret.

1 Borger i Landskrone Brymle Jensen solgte 1487 et jordstykke til klostret.

 

Bjørnskov

(her?)

1 Klostrets foged strides 1545 med Jørgen Navl til Vesterby om adkomst til gården (som man ikke helt ved, hvor lå; kun at det var i Flakkebjerg herred). 
Fuglebjerg Fuglebjerg 1 Sjælegave samt betaling for pension i alderdommen for hele sin familie fra Inger Bille, enke efter Knud Nielsen Dyre til Fuglebjerg. Hun gav samtidig gods i Skaftelev, Ars og Hallelev.

Kastrup 1 Inger Bille gav klostret gården 1468 sammen med en gård i Løve. Gården indgik i et mageskifte, Frederik II arrangerede 1562, hvor klostret fik gods af krongodset i  Slagelse og Tybjerg.  Til gengæld fik Niels Andersen Dresselberg, der havde givet kongen andet gods, gods i Stigs Bjergby og her. 

Haldagerlille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haldagerlille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1501 køber Oluf Daa  til Ravnstrup disse gårde af væbneren Karl Bille.  Karls bror Axel er også en del af handelen. Daa mageskifter disse gårde med klosteret og får en gård i Menstrup. Mogens Gøye lejer gårdene 1528.

1 Børglumbispen Niels Stygge Rosenkrantz mageskiftede 1510 sin gård her med gården i Menstrup med Oluf Daa til Ravnstrup. Denne sælger gården til klostret 1511. Mogens Gøye lejer gårdene 1528.
2 Væbneren Peder Lauridsen af Skaftelev solgte 1469 gårdene til Claus Grubendal

2

Væbneren Peder Lauridsen af Skaftelev solgte 1489 gårdene til Jacob Daa. Denne solgte og gav gårdene, som da var øde, til klosteret 1495 mod, at han selv og hustruen Ingeborg Strangesen resten af deres dage kunne bo på klostrets 4 gårde i Sønderup. Han havde dog allerede 1494 sat gårdene i pant til klosteret. Som enke bekræfter Ingeborg 1506 overdragelsen, og 1510 bekræfter hendes broder, Claus Strangesen, at overdragelsen var lovligt. Mogens Gøye lejer gårdene 1528.

Næblerød

1

Gården har i følge tingsvidne 1484 altid hørt under Kirkerup kirke, som var klostrets. Var lejet ud til Jens Pedersen af Vollerup.
Tjæreby Lundby 2

Mageskifte med Skovkloster 1495, hvor Antvorskov fik gårdene her, gods i Eggeslevmagle samt gods i Merløse. Skovkloster fik gods i Tybjerg. Tjæreby

1

Ingrid Jensdatter, enke efter Offe Pedersen af Tørslev (død 1434),  solgte 1434 gården til sin svoger Jep Skriver i Tårup. Denne solgte gården videre til ridder Jacob Olufsen Lunge af Næsby 1449. Hans enke Elitze Jensdatter Finkenow skænkede gården til klostret 1469.

Tjæreby 1

Bent Biug til Gunderslevholm pantsatte hovedgården til  Peder Nielsen 1391. Sønnen Jens Pedersen af Vollerup gav 1432 sin farbror Jon Nielsen brugsret til gården. Jon gav sin ret til klosteret samme år som sjælegave.

1

Bent Biug til Gunderslevholm pantsatte gården til Uffe Jacobsen 1388. Elene Nielsdatter Saltensee af Linde, enke efter Bent Biug, solgte gården til Jens Pedersen 1411. Denne lånte 1429 penge af sin bror, prior Bent og gården blev udlagt som pant for 1436 at blive overtaget af klosteret.

1

Hans Nielsen solgte gården til Hans Mogensen 1335. Den kom derefter til Bent Biug til Gunderslevholm. Hans enke Elene Nielsdatter Saltensee af Linde solgte gården til Jens Pedersen 1411. Elene Nielsdatter fraskrev sig alle rettigheder til Jens Present, da hun 1420 indskrev sig i Skt. Clara kloster, Roskilde.

1

Hans Lauridsen af Ravnebjerg solgte 1483 på vegne af sin hustru, en ukendt datter af Jens Pedersen, gården her til klostret. 

1

Oluf Poulsen Degn af Gimlinge solgte 1483 på vegne af sin hustru, en anden ukendt datter af Jens Pedersen, gården her til klostret.