Antvorskovgods i Tybjerg herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget. Her er godset i Tybjerg herred, hvor klostret også ejede gårde i Næstved:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg
Ladby (Herlufsholm) Øverup 1 Hørte i middelalderen til Flakkebjerg herred. Væbneren Niels Olufsen solgte gården til Jens Truelsen 1396. Denne gav den siden til klosteret. Dette mageskiftede gården  Laurids Henriksens enke Margrethe Lauridsdatter.

Vrangstrup Vrangstrup 1 Gevert Meinstrups arvinger modtager klostrets penge med pant gården 1408
Fensmark Fensmark 1 Sjælegave fra Marine Fligs. Hun gav også gård i Rislev.  
2 Jens Mortensen Gyrsting pantsætter 1449 gården til Evert Moltke. Jens' bror Folmer Mortensen pantsatte en anden gård til klostret, og det endte 1462 med, at klostret overtog begge gårde ved at udrede panter. I Folmers handel indgik tillige gods i Merløse og Bårse.

1 Mageskifte med Skovkloster 1495, hvor Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt i Merløse. Skovkloster fik godset her. 
Rislev Rislev 3
1 Sjælegave fra Marine Fligs. Hun gav også gård i Fensmark.  
Herlufmagle Herluflille 1 Cort Moltke havde godset i pant sammen med gods i Ringsted og en del gods i Hammer.
Tybjerg Tybjerg 1 Anders Røllike til Nygård sælger 1544 gårdene til klosteret. Han solgte samtidig gods i Flakkebjerg.
Ordrup 1
Skelby Nåby 1 Klostret købte gården, som på det tidspunkt (1446) var delvis pantsat til Skovkloster,  af Eiler Bosendal og mageskiftede den 1465 med Roskildebispen for gods i Løve.
Ulstrup 9 Frederik II gav klostret gårdene af krongodset 1562 i et mageskifte, der også medtog gods i Skovse. Til gengæld gav Niels Andersen Dresselberg gods i Stigs Bjergby og Kastrup.
Skt. Peder Næstved 1 Niels Jacobsen Sappe, borger i Næstved, solgte 1414 gården til en anden borger, Torkild Pedersen. Gården lå ved Rådhuset på nordsiden. Torkilds datter blev gift med borgeren Bo Jensen, som 1454 solgte til byfoged Mikkel Pedersen. Denne overlod gården til klostret 1456  på betingelse af, at han og hustruen kunne blive boende resten af deres liv.

 

 

Bykort

Skt. Morten 1 Klostret fik gården af Oluf Degn. Den var pantsat, så klostret tillod 1397 Niels Kane, borger i Næstved, at indløse pantet. Det har nok været på klostrets vegne, for 1416 er den lejet ud til Jens Knudsen. Den lå sydøst for Skt. Mortens kirke.