Antvorskovgods i Hammer herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser i det meste af riget, her i Hammer herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammer Ring 1 Jep Barritsen fik gården ved mageskifte mod at afgive  hovedgården Bramstoftegård i Slagelse.
1 Gave fra slægten Grubbe.
1 Peder Andersen af Holme sælger gården 1441 til Grib Jensen Jernskæg sammen med en gård i Ars. Grib giver klosteret gårdene 1446.

Vester-Egesborg Myrup 1 Cort Moltke fik godset i pant af klostret for 100 mark sølv (en stor sum!). I pantet indgik også gods i SlagelseTybjerg og Ringsted. Alt gods i Køng blev i øvrigt fra 1327 afsat til klæder til brødrene. 
Mogenstrup Perstrup 1
Rønnebæk Rønnebæk 1
Borup/Bukkerup 1
Køng Køng 1
Kostræde 1
Toksværd Dysted 1 Klostret havde fået gården i bytte 1490 og mageskiftede den senere med Oluf Grubbe. Man gav også gods i Bårse og Faxe.  Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.
1 Kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens mageskiftede gården her, gods i MerløseFaxeBårse og  Flakkebjerg og fik til gengæld 4 gårde i Horns.

Holme-Olstrup

Holme 1 Afgivet ved mageskifte med Jacob Nielsen 1361, hvor klostret gav gods i Slagelse. Alt gods i Holme blev i øvrigt fra 1327 afsat til klæder til brødrene.   
1 Anders Petz af Holme lejer 1408 en gård af klostret. 
1 Anne Petersen "de Northorp", enke efter Anders Griis, mageskiftede en øde jord med klosteret. Klostret fik gods i Tuse. Alt gods i Køng blev i øvrigt fra 1327 afsat til klæder til brødrene.
Lundby Lundby 1 Cecilie Pedersdatter, enke efter Hans Rødskæg i Præstø,  solgte 1474 klostret gården via Niels Griis. Samtidig solgtes gods i Bårse
Sværdborg Vindinge 1 Andres Staverskov mageskiftede sig 1502 til gården og gav gods i Slagelse.