Antvorskovgods i Ars herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en meget rig stiftelse med besiddelser i det meste af riget. En stor del af dets ,jordegods var skænket af adelige, som ville have læst tidebønner for sig. Et eksempel herpå er Jens Grims sjælegave i Viskinge i Ars herred. Her ejede klostret også en del gårde i Kalundborg:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årby Årby 2 Aksel Lagesen Brok til Clausholm giver 1498  gods som sjælegave for sig selv, sin hustru og sine forældre. Han giver også gods Løve og Flakkebjerg. Et tingsvidne 1517 bekræfter ejerskabet.
1 Ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen lavede mageskifte med klosteret: Klosteret fik gårde i Hallelev, gård i Lundforlund, gods i Horns og godset her. Laxmand fik til gengæld en stor mængde strøgods i Skåne
Bastrup 1 Afgivet til kronen ved mageskifte med kong Hans 1501. Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse
1 Erhvervet ved mageskifte med Johan Oxe, som fik   gården her og gods i Merløse Klostret fik til gengæld gårde i Flakkebjerg og Slagelse.
Viskinge Løgtved 3 Jens Grim og hustruen Karine Jensdatter Rud gav 1427 gods her og i Løve samt Sokkelund. Til gengæld skulle klostret sørge for, at der 4 gange om året blev læst messe over giverne. I Løgtved havde klosteret desuden rettigheder til mere gods.

1 Mageskiftet med kong Hans 1501. Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.
Bregninge Eskebjerg 1 Erik Då betaler fra 1405 afgift af gård til klostret. Mageskiftet med kong Hans 1501. Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.

1 Karine Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen til Vollerup, gav dette gods som sjælegave.  Hun giver også gods i Skippinge, Rumperup, Flakkebjerg og Fyn.

6 Mageskiftet med kong Hans 1501. Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse
Rumperup 1
2 Karine Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen til Vollerup, gav dette gods som sjælegave.  Hun giver også gods i Skippinge, Eskebjerg, Flakkebjerg og Fyn.

Tømmerup Holmegård 1 Gården lejet ud til Anders Pedersen Panter 1408.

                                                                                                                                                                                   

Ubberup 1 Ridder Hans Bille gav 1514 sjælegave for sin bror Torben. Arvingerne bekræftede det 1530. Han gav også gods i Ods, Horns og Slagelse.
Svallerup Svallerup 1

Niels Esbernsen Bille solgte gården 1406. Han havde fået den af Karen Nielsdatter 1404.

2 Axel Lauridsen Thott må 1504 give klostret gårdene, fordi han havde undladt at betale klostret for noget korn, hans søster Anne Lauridsdatter gav klostret 1498. 
1 Sjælegave samt betaling for pension i alderdommen for hele sin familie fra Inger Bille, enke efter Knud Nielsen Dyre til Fuglebjerg. Hun gav samtidig gods i Skaftelev, Hallelev og Fuglebjerg

Lille-Fuglede Fugledelille 1 Gården blev erhvervet ved mageskifte 1545 med Johan Friis sammen med gods i Flakkebjerg. Friis fik gods i Tuse.
1 Mageskiftet med kong Hans 1501. Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.
Fugledemagle Fugledemagle 1 Mikkel Rud skødede gården i erstatningssag 1455. 
1 Margrethe Jensdatter Rud af Hårby, enke efter Niels Bille, gav klostret gården som sjælegave 1474. Hun gav også gods i Tuse.

1 Hovedgården er 1423 lejet ud til Anders Nielsen.  
Rørby Ugerløse 1 Peder Andersen af Holme sælger gården 1441 til Grib Jensen Jernskæg sammen med en gård i Hammer. Grib giver klosteret gårdene 1446.

Kalundborg Se Kalundborg