Antvorskovgods i Skippinge herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser i det meste af riget. Her er godset i Skippinge herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge
Særslev Særslev 5 Jep Andersen har lejet godset 1409 og hans slægt har navn efter stedet (Grubbe af Særslev). Måske var allerede Jeps far Anders Jensen lejer før sønnen. Lejer har Ingemar Grubbe af Vallekilde  (af en anden Grubbeslægt) været i 1449.

Føllenslev Føllenslev 2 Karine Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen til Vollerup, gav dette gods som sjælegave. Hun giver også gods i Eskebjerg, Rumperup, Flakkebjerg og Fyn

Holmstrup Bro Mølle Mølle

Peder Rintaff gik i klosteret i 1260'erneog medbragte en godsgave i form af hovedgård i Gyrstinge samt gods i Løve, Flinterup og Tune.