Antvorskovgods i Løve herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov Klosters gods i Løve herred er vist her:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skellebjerg Herrestrup 1    -  
Skellebjerg 1 Inger Bille gav klostret gården 1468 sammen med en gård i FlakkebjergGården blev mageskiftet 1534 til Erik Bølle, som så gav klostret gods i Merløse.

Havrebjerg Havrebjerg Tiende Til 1569 har klostret kirkens tiendeindtægter som følge af mageskiftet med bispen 1454.
2 Der var en del gods, som var en del af mageskiftet med bispen 1454, der lå i Havrebjerg.
Blæsinge 1 Hovedgård solgt til klostret af Anne Grubbe, enke efter Peder Lykke 1486. Sønnen Bent Pedersen beholdt gods i landsbyen, som han 1487 mageskiftede mod gods på Fyn.

1
1 Væbneren Lasse Henriksen mageskiftede 1475 denne gård og fik i stedet gård i Slagelse.
1 Marquard Tinhuus mageskiftede sin hovedgård 1486 mod hovedgården Tvedegård i Jylland
Gørlev Gørlev 1
Tiende Til 1569 har klostret kirkens tiendeindtægter som følge af mageskiftet med bispen 1454.
Rye 1 Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Lundforlund, Merløse, Boeslunde, Flakkebjerg og Tuse 1450. 
1 Marquard Tinhuus gav gården som sjælegave.  
Finderup Høng 5 Gave 1390 fra Barnum Eriksen. Til godset hører 4 bolsmænd og 4 husmænd. Barnum og hans hustru skulle til gengæld bo på Antvorskov. Han gav også gods i SlagelseMerløse og Tuse. Godset blev 1395 udlejet til væbneren Sylvester Nielsen.

1 Aksel Lagesen Brok til Clausholm giver 1498  gods som sjælegave for sig selv, sin hustru og sine forældre. Han giver også gods i Ars og Flakkebjerg. Et tingsvidne 1517 bekræfter ejerskabet.
2 Mageskifte med Roskildebispen 1465, hvor klosteret gav bispen gård i Tybjerg.
1 Jens Grim og hustruen Karine Jensdatter Rud gav 1427 gods her og i Ars samt Sokkelund. Til gengæld skulle klostret sørge for, at der 4 gange om året blev læst messe over giverne.

Gjerslev Gjerslev 1 Pantsat af Drylle Been til ridderen Bjørn Olufsen. Klostret købte pantet 1403 og endte med at få godset. 1407 var gården lejet ud til Poul Jacobsen af Gjerslev.
1 Jacob Pedersen Spink skødede 1349 gården til den lokale præst, Haquino. Denne gav klosteret gården 1349. Alt dette bekræftes i kongebrev 1509.  
Drøsselbjerg Drøsselbjerg 2 Oluf Pedersen Basse gav klostret gårdene 1406. Året efter pantsatte han yderligere en, som klostret siden beholdt.
1 Jens Pedersen af Bakkendrup pantsatte gården til borgmester i Slagelse Jacob Olufsen 1404. Denne solgte pantet (og dermed gården) til  Hans Rus 1407. Væbner Jesper Rus gav klostret gården 1444.
1 Erik Jensen Sosadel af Vognserup mageskiftede 1448 gården og fik i stedet gård i Løgtved.
1 Anders Pedersen Godov mageskiftede 1449 byggegrund nord for sin beboelsesgård og fik istedet toft og byggegrund.
1 Væbner Mads Lauridsen Vasspyd til Tølløse solgte 1512 gods her og i Løgtved.
Bøstrup 1 Johannes Hasenberg gav sin hovedgård som sjælegave 1346. Eskild Falks enke, Karine Jensdatter Rud, fik livsbrev på en forlening 1399. 

Mullerup 1 Maren Portmand, enke efter Jesper Rus, gav klostret gården 1498.
Sæby Sæbyore 1 Jacob Olufsen Lunge gav sjælegave 1305 bekræftet af hans arvinger 1395. Han gav også gods i Merløse.
Løgtved 1 Erik Jensen Sosadel af Vognserup mageskiftede 1448 gård i Drøsselbjerg og fik i stedet gården her.
1 Væbner Mads Lauridsen Vasspyd til Tølløse solgte 1512 gods her og i Drøsselbjerg. Han havde klaget til rigsrådet over vilkårene 1511, hvor han sammenlignede med Erik Jensens handel. Rigsrådet gav ham medhold. 
1 Jens Grim gav klostret gården. Gården blev senere mageskiftet med kronen.
Bakkendrup Bakkendrup 1 Sjælegave, som Claus von der Lanken 1383 lejede. Tingsvidne 1467 på, at gården havde fiskerettigheder.
Ulstrup 1
Helsinge

                      

Helsinge 1 Jens Hansen bekender 1550, at han har hovedgård i leje af klostret. Klostrets adkomst til gården kendes ikke.

 

Dalby

                     

1

                 

Anne Nielsdatter, enke efter Hans Griis skødede 1505 denne gård sammen med gods i Slagelse.

                                                                                                                                                                                    

Reerslev Reerslev 3 Erik Krabbe mageskifter 1528 denne gård og får til gengæld gods i Slagelse.
1 Gården udlejes 1483 til Jørgen Rud, der også lejede gods i Flakkebjerg.  
3 Jens Grim af Tosterup gav klostret gårdene. 
2 Peder Thygesen Rintaff af Gyrstinge gav gårdene til klostret. Han døde som munk i klostret efter 1265. Han gav også gods i Alsted Skippinge, Løve,  og Tune.
Tågerup 1
1 Væbner Christopher Eriksen af Vindinge mageskiftede gårde i Slagelse mod gods i her og Flakkebjerg.
3 Knud Rud til Vedby lejer gårdene af klosteret i følge brev 1531.
Hallenslev Torpe 5
Solbjerg Hameldrup 1 Peder Lauridsen Fikkesen af Skaftelev pantsatte gården til Markvard Ibsen, der var foged på Antvorskov, 1490. Peder Lauridsens sønner Laurids og Peter skøder gården til Markvard 1498. Denne gav senere på året gården til klostret. Helt frem til 1530 fik man adskillige breve og tingsvidner på, at det var klosteret, ikke slægten Fikkesen, som ejede gården.