Løve herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                               

Løve herred hørte oprindeligt under Sæbygård Len, senere Kalundborg Amt. Bispedømmets indtægter af Løve herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                        

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Havrebjerg

1250  

Antvorskov kloster Antvorskov Bispen havde tidligere ejet sognet, men gav det i mageskifte til Antvorskov Kloster, som til gengæld gav bispen Brødre Svenstrup i Ramsø herred. Under Broderup len, i Slagelse herred hørte 13 gårde.          Antvorskov ejer 4 gårde i Blæsinge.
 • Johannes Niclisson dictus (kaldet) Blæsing pantsatte 1328 gods i Halleby til Esbern Iversen.

 • Markvard Tinhuus ejer 1486 hovedgården Blæsinge samt 3 andre gårde i sognet. Det hele mageskiftes.

Havrebjerg: 17 gårde, 4 huse 139 tdr.

    - Blæsinge: 13 gårde, 5 huse, 119 tdr. 

    - Krenkerup: 6 gårde, 1 hus, 67 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 10 huse, 325 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Ørslev 1150   Bispens Broderup len Bispen Bispen ejer 2 gårde i Ørslev          

Ørslev: 18 gårde, 10 huse 129 tdr.

    - Kragerup: 12 gårde, 12 huse, 51 tdr. 

    - Nyrup: 4 gårde, 1 hus, 28 tdr. 

    - Kragerupgård: 1 gård, 0 huse, 49 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 23 huse, 264 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Solbjerg    1200   Bispen           Sorø Kloster ejer 20 gårde i Solbjerg. Antvorskov ejer 1 gård i Hameldrup.
 • Trugils Arnketilsen gave Sorø sit gods i sognet 1269. Hans svigersøn og svoger købte det tilbage 1316 ved et mageskifte.Godset kaldes Solbjerggård.

 • Trugils Ingemarsen til Solbjerg er også kendt.

 • Pilegård ejedes af Niels Jacobsen Rud, som mageskiftede den fra Sorø 1358. Hvad Sorø fik, er uvist.

Solbjerg: 20 gårde, 6 huse 189 tdr.

    - Hammeldrup: 1 gård, 0 huse, 13 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 6 huse, 203 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Stillinge*

    Se Slagelse herred

Skellebjerg 1100   Bispens Bjørnved len Bispen           Antvorskov ejer 1 gård i Herrestrup og 1 i Skellebjerg.  Sorø Kloster ejer 4 gårde i Herrestrup.
 • Der kendes ingen hovedgårde, så der har nok været krongods i sognet. 

Skellebjerg: 6 gårde, 1 hus 25 tdr.

    - Herrestrup: 6 gårde, 0 huse, 29 tdr. 

    - Sobjerge: 8 gårde, 0 huse, 52 tdr. 

    - Tåderup: 9 gårde, 4 huse, 50 tdr. 

               I alt: 29 gårde, 7 huse, 160 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Drøsselbjerg 1150   Fadeburet i Roskilde Bispen Rollerup bispelen i Slagelse herred ejede 1 gård i Drøsselbjerg. De 6 præbender ejer 1 gård i Mullerup.         Sorø Kloster ejer12 gårde i Mullerup. Antvorskov ejer 21 gårde i Drøsselbjerg, 1 i Mullerup og 1 i Bøstrup.
 • Bøstrup blev oprettet af 2 bøndergårde 1680 af rentemester Henrik Müller.

 • Anders Nielsen Basse i Drøsselbjerg nævnes 1377.

 • Væbneren Johannes Nicolai de Muldorp nævnes i Mullerup 1376. 1381 tilhører godset Esbern Gjordsen.

Drøsselbjerg: 15 gårde, 12 huse 125 tdr.

    - Mullerup: 19 gårde, 2 huse, 173 tdr. 

    - Bøstrup: 1 gård, 0 huse, 59 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 14 huse, 358 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Hallenslev Ca. 1400   Bispen   I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 5 gårde i Hallenslev.       Antvorskov ejer 5 gårde i Torpe.
 • Der kendes ingen hovedgårde, så der har nok været krongods i sognet. 

Hallenslev: 21 gårde, 4 huse 135 tdr.

    - Torpe: 6 gårde, 0 huse, 46 tdr. 

               I alt: 27 gårde, 4 huse, 182 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Løve  Kapel under Gjerslev  Bispen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bakkendrup 1200   Bispen           Antvorskov ejer 1 gård i Bakkendrup og 1 i Ulstrup.
 • Jens Pedersen af Bakkendrup nævnes 1404.

 • Jacob Begere til Vedby solgte 1355 sin hovedgård i Ulstrup til kronen.

 

Bakkendrup: 10 gårde, 0 huse 63 tdr.

               I alt: 10 gårde, 0 huse, 63 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Reerslev 1100   Bispen       Klosteret ejer 1 gård i Tågerup i sognet.   Antvorskov ejer 9 gårde i Reerslev og 5 i Tågerup.

Rerslev: 24 gårde, 19 huse 149 tdr.

    - Sønderød: 12 gårde, 3 huse, 62 tdr. 

    - Hesselbjergg: 2 gårde, 1 hus, 17 tdr. 

    - Tågerup: 5 gårde, 2 huse, 22 tdr. 

               I alt: 43 gårde, 25 huse, 252 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

(Ruds) Vedby 1100   Bispen                      

Ruds Vedby: 32 gårde, 20 huse 123 tdr.

    - Skovhuse: 1 gårde, 10 huse, 7 tdr. 

    - Vedbygård: 1 gård, 0 huse, 46 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 30 huse, 178 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Gjerslev 1200   Sorø Kloster får tienden Bispen Bispen ejer 3 gårde i Løve.         Antvorskov ejer 2 gårde i Gjerslev.
 • Sylvester Nielsen af Knudstrup er kendt 1395. Gården ender hos slægten Fleming, som afhænder den til kronen. Kronen nedlægger hovedgården. 

 • Løvegård var oprindeligt krongods, som Caspar Bartholin oprettede ud af 3 gårde, han købte 1725.

 

Gjerslev: 17 gårde, 0 huse 125 tdr.

    - Knudstrup: 9 gårde, 0 huse, 77 tdr. 

    - Løve: 29 gårde, 11 huse, 287 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 11 huse, 490 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Finderup 1220   Bispen Under Broderup len, i Slagelse herred hørte 1 gård i Høng, som bispen mageskiftede til Antvorskov. Bispen ejer 4 gårde i Høng.         Sorø Kloster ejer hovedgård (4 gårde) i Høng. Antvorskov ejer 9 gårde i Høng.  

Finderup: 5 gårde, 0 huse 59 tdr.

    - Høng: 27 gårde, 6 huse, 187 tdr. 

    - Tjørnelunde: 26 gårde, 4 huse, 141 tdr. 

    - Herslev: 16 gårde, 3 huse, 87 tdr. 

    - Kulby: 11 gårde, 2 huse, 94 tdr. 

               I alt: 85 gårde, 15 huse, 570 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Gørlev 1200   Antvorskov kloster Antvorskov   I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 3 gårde i Gørlev og 1 i Rye. Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Rye. Klostret ejer 1 gård i selve Gørlev og 4 i Rye, 2 i Ulstrup i sognet.     Sorø Kloster ejer 12 gårde i Ryegård. Antvorskov ejer 2 gårde i Rye.
 • Byen Ågård med 4 gårde og 1 mølle blev nedlagt 1688. 2 af gårdene blev til nedenstående hovedgård, resten lagdes under Müllers Sæbygård.

 • Ågård oprettet af 2 bondegårde 1660 af rentemester Henrik Müller.

 

 

Gørlev: 16 gårde, 10 huse 157 tdr.

    - Ulstrup: 12 gårde, 5 huse, 103 tdr. 

    - Rye: 24 gårde, 9 huse, 189 tdr. 

    - Avrup: 3 gårde, 2 huse, 33 tdr. 

    - Ågård: 1 gård, 0 huse, 58 tdr. 

               I alt: 56 gårde, 26 huse, 542 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Kirke Helsinge 1200   Sognet er slet ikke nævnt på de middelalderlige fortegnelser over tiender. Bispen Under Broderup len, i Slagelse herred hørte 1 gård i Kr. Helsinge og 4 i Dalby. Bispen ejer 2 gårde i Dalby. Degnedømmet ejer 1 gård i Dalby i sognet. Hastrup præbende ejer 1 gård i Kirke Helsinge. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Helsinge. Skt. Martins Alter ejer 1 gård i Dalby.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Vindehelsinge. Antvorskov eje r1 gård i Helsinge og 1 gård i Dalby
 • Der nævnes en række væbnere i Kirke Helsinge: Tue Torbernsen, Hans Ingvorsen 1335, Evert Moltke 1392. Sidstnævnte solgte Helsingegård til kronen, som nedlagde hovedgården.

 • Der oprettes en hovedgård påny ca. 1720, da tidligere ridefoged Niels Christensen Wulff. Reersø blev dog frakøbt.

 • Reersø var krongods, som 1658 sammen med Sæbygård blev givet til rentemester Henrik Müller . Kom senere under Helsingegård. Gårdmændene købte sig fri 1801.

Kirke Helsinge: 27 gårde,10 huse 226 tdr.

    - Vinde Helsinge: 23 gårde, 5 huse, 200 tdr. 

    - Dalby: 16 gårde, 10 huse, 129 tdr. 

    - Reersø: 16 gårde, 13 huse, 51 tdr. 

               I alt: 82 gårde, 38 huse, 607 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Sæby 1100   Fadeburet i Roskilde Bispen           Ringsted Kloster ejer 2 gårde i Sæby. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Kattrup og 10 i Kuserup. Antvorskov ejer 1 gård i Sæbyore og 2 i Løgtved.

                                   

Sæby: 15 gårde, 5 huse 79 tdr.

    - Halleby: 8 gårde, 1 hus, 47 tdr. 

    - Uglerup: 7 gårde, 0 huse, 52 tdr. 

    - Løgtved: 10 gårde, 0 huse, 41 tdr. 

    - Nørager: 7 gårde, 3 huse, 41 tdr. 

    - Buerup: 12 gårde, 10 huse, 62 tdr. 

    - Frenved: 6 gårde, 10 huse, 23 tdr. 

    - Sæbygård: 1 gård, 0 huse, 77 tdr. 

    - Nørager: 1 gård, 0 huse, 24 tdr. 

    - Kattrup: 1 gård, 0 huse, 44 tdr. 

    - Gundetved: 1 gård, 0 huse, 40 tdr. 

               I alt: 83 gårde, 37 huse, 625 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Buerup 1887 Sognet udskilt fra Sæby 1921          

* Som regel og i dag i Slagelse herred.

Løve herred udgjorde Sæbygård len. Der var 672 gårde i herredet fæstet af 695 jordbrugere. 455 af disse hørte under kronen. Det var således et herred med meget krongods fra gammel tid af. Adelige havde fæstet ud til 132 jordbrugere. Og så ejede gejstlige institutioner, d.v.s. primært klostrene i Sorø og Slagelse 132 gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Sæbygård Amt som omfatter Løve herred ( ) og Samsø Birk (300 gårde, 110 huse og 1231 tdr. hartkorn). Sæby herred har 634 gårde, 246 huse og 4824 tdr. hartkorn. Det samlede Sæbygård Amt (herredet plus Samsø) udgøres af 934 gårde, 356 huse og 6056 tdr. hartkorn. 1671 dannedes det nye Kalundborg Amt ved sammenlægning af Sæbygård Amt, Dragsholm Amt og det gamle Kalundborg Amt.