Knudstrup

Løve herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Ved opførelsen af den nye skole i Knudstrup 1886 fandtes på en højning fundamenter og murrester af en bygning, som man har ment kan være den gamle hovedgård.       

                                                                                 

Knudstrup 

1395

I Knudstrup har der ligget en hovedgård. SøIve (latiniseret: Sylvester) Nielsen af Knudstrup nævnes 1395. Han havde en spore i sit våben.

- ca. 1407 Gården kom derefter til slægten Flemming, først hr. Herman Flemming.

1407-1457 Han efterfulgtes af sin søn hr. Joachim Flemming (død før 1458).
1457-1509 Dennes søn igen Herman Flemming (død før 1509) var næste ejer. Derefter havde enken Anne Eriksdatter (Thott) gården. 
1509-1557 Gården gik derefter til datteren Anne Hermandsdatter Flemming (død 1530). Hendes mand Jørgen Skovgaard fik Knudstrup, som i grevefejden blev plyndret af Slagelses borgere og Løve herreds bønder. 
1557-1587 Sønnen Hans Skovgaard (død 1587) besad derefter Knudstrup. 
1587-1608  Hans søn Jørgen Skovgaard (død 1612) mageskiftede 1608 sin part i gården til kronen. 
1608-1610  Kronen ejede herefter hoveddelen af Knudstrup og prøvede at få fat på resten af godset. 
1557-1610 Andre parter i Knudstrup var havnet hos Christen Friis til Kragerup (købt af Erik Vasspyds enke Karen Pax) og hos Frederik Reedtz. De mageskiftede begge deres parter til kronen.
1610 Kronen nedlagde gården, da den havde opkøbt alle dele og anparter.