Gods under Hellig tre Kongers Kapel i Løve herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                           

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Gørlev Gørlev 3

Godset her i Løve herred og hovedgården Gundsøgård i Sømme herred  blev erhvervet gennem mageskifte med kronen 7/6 1563 mod gods (9 gårde) i Ølstykke og Smørum herreder.

Rye 1
Hallenslev Hallenslev 5 (1 øde)