Skt. Agathe alter i Løve herred

Skt. Agathe alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Agathe alters gods i Løve herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Gørlev Rye 1

Erhvervet ved mageskifte med kronen 30/4 1562 for gods i Lynge