1484               Skt. Agathes alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Agathes alter ejede gods i 4 herreder (mest i Volborg og Ramsø herreder) efter et mageskifte med kronen 30/4 1562. Desuden ejede alteret byhuse i København og Roskilde.

I alt 6 bol og 4 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                                                        

Bona alteris S. Agathe Virginis

Skt Agathe var Siciliens skytshelgen, så hun var langt fra Danmark. Når hun alligevel fik altre også i Danmark (skønt hun aldrig blev en populær helgen), var det af den enkle grund, at kun hun kunne lindre brystsmerter - og hun kunne beskytte mod ildebrand. Det kunne man jo godt have brug for, selv om hin var fra Sicilien. Alteret i Roskilde er det første - og måske eneste - i Danmark. Og anledningen til at få et alter for hende kunne meget vel være den frygtelige ildebrand, der hærgede både by og domkirke 1443. Alterets vikardømme blev grundlagt ved adkomstbrev noget senere: 30/8 1484. Men alteret er ældre end brevet. 

Alteret lå i skibets søndre del. Mere ved vi ikke om placeringen (19), så den, der er vist på tegningen, må tages med et gran salt. Der skal afholdes daglige messer ved alteret. Men hver lørdag skal der desuden efter en bestemmelse fra 27/7 1496 afholdes messe for Jomfru Maria, Skt. Agathe, alle helgener og roskildeborgeren Morten Andersens sjæl. Den gode borgermand må jo så være en af dem, som har oprettet dette alter. Vi kender til nogle af de evige vikarer:

Alteret er kendetegnet ved at eje mange bygårde. Dels i København, men også i Roskilde. De tre gårde i Roskilde var i 1568 lejet ud til Henning Berns, Jørgen Olsen og Sten Rosensparre (må være hans enke). Der var ejendomme i følgende herreder:

Summarum 1568
Rug 1 pund
Byg 8 pund
Lam 3
Gæs 3
Høns 6
Smør 1 tønde
Penge 15 mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge