Skt. Agathe alter i Sømme herred

Skt. Agathe alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Agathe alters gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde 1 29/7 1496 skødede roskildeborgeren Morten Andersen en gård på nordsiden af Kongens Hærstræde i Budolfi sogn (d.v.s. Støden) på hjørnet af Højbrøndsstræde til alteret. Grunden målte med sjællandske alen 24½ i bredden, 31 i dybden nordligst, 27 sydligst (terrænet skråner). Med grunden fulgte et hus, som kunne tjene som residens for vikaren ved alteret.
2  -