1342                 Klippestrup præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Klippestrup præbende i Horns herred ejede også en gård i Strø herred

I alt 23 bol.

Præbender

Prebenda Klyppestrup

Et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. 19/7 1342 annekterede præbendet kirken i Strø, hvor præbendet så fik patronatsret (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Alle fæstere i selve Klippestrup i Horns herred døde under den Sorte Død (pesten), og godset lå i lang tid efter øde hen. Godset er efter et mageskifte 1561 fordelt på 5 herreder, mest i Horns herred: 

Summarum
Rug 1 læst
Byg 1½ læster, ½ pund 
Lam 18
Gæs 8
Høns 30
Smør 10 tønder
Penge 27 skilling

Mål og vægt og penge