1342

Biskop Jens Nyborg skænker Helligåndshuset  to møller "til de fattiges ophold".

Kantor Jens af Kappelgård holder op med at være kantor. Ny kantor bliver Petrus Strangonis.

Klippestrup præbende i Horns herred er et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. Godset er fordelt på 5 herreder, mest i Horns herred. 19/7 1342 annekterer præbendet kirken i Strø. Alle fæstere i selve Klippestrup døde under den Sorte Død (pesten), og godset lå i lang tid efter øde hen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle